Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats. Välkommen!

En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.

Aktuellt

Ny upplaga av Kvalitetsregler för plantskoleväxter

Plantskoleväxter av god kvalitet är en förutsättning för trygg och säker etablering, tillväxt och utveckling efter plantering. Men...

Blommor för bin och humlor

Nu finns en sammanställning av olika buskars och träds attraktionsvärde för honungsbin och vilda bin att hämta hos...

En bredd av växter gynnar biologisk mångfald

Det pågår en diskussion om för- och nackdelar med inhemskt växtmaterial respektive sådant av utländskt ursprung. Vi svenska...

Välkommen till unik rosvisning!

Pom och Rosens dag hälsar alla som arbetar yrkesmässigt med trädgård välkomna till en unik visning av vårt...