Mästarrabatten 2012

I skuggan av ett träd

Design: Maria Arborgh


Bladverken briljerar, blommorna överraskar

Med Mästarrabatten 2012 vill Maria Arborgh visa att en rabatt kan vara en lättskött, dekorativ plantering snarare än den ständigt blommande komposition som många förstår med ordet rabatt. I skuggan av ett träd bygger på former, strukturer och kontraster. Formen på rummet och på ytorna betyder lika mycket som formen på växterna.

– Det är viktigt att se på rummet. Vad händer med formen på rummet beroende på hur du lägger rabatten? En rabatt är ingen isolerad företeelse, den är en del av ett sammanhang, säger Maria Arborgh.

Därför ser den här Mästarrabatten lite annorlunda ut än sina föregångare. På skissen över I skuggan av ett träd ser du hela Marias trädgårdsrum. Vad som sedan är Mästarrabatten är lite upp till dig själv att bestämma. Maria har valt att lägga störst fokus på mittpartiet, det som avslutas med en katsura i vartdera hörnet. Men att detta parti ser ut just som det gör beror på att det samspelar med trädgårdsrummets övriga delar.

I trädgårdsrummet fanns från början ett träd. Det är markerat på skissen vid basen av den halvcirkelformade grusytan. I det här fallet är det en kanadapoppel men det hade kunnat vara vilket medelstort träd som helst.

– Trädet var en bonus. Det är stommen och det satte formen. Utanför trädets rumslighet har jag jobbat med marken. Jag har brutit ytan med gångar och gett de planterade delarna täta täcken av växter.

Planteringarna har ingen given fram- eller baksida eftersom man ofta rör sig i en trädgård. Med häckar som avdelar, förskjutna ytor och falska perspektiv blir vyerna olika beroende på var man befinner sig.

Växterna är valda utifrån deras form och bladens färg, form och struktur. Bladverkens olika skiftningar och att de kontrasterar mot varandra ger spänning och liv åt planteringarna hela säsongen. Många av växterna har också vackra blommor i vitt, gult eller violett.

– Men blommorna blir mer som överraskningar, som accenter, förklarar Maria Arborgh. De är inget man saknar men när de dyker upp ger de en extra dimension.

För halvskuggigt läge

Det här är planteringar som passar i halvskuggiga lägen och medelfuktig jord. Den vandrande skugga som ett träd ger är det bästa läget för många växter. Där behåller de sin fräschör och utvecklar en frodighet som de inte mäktar med i full sol. I det skimrande ljuset under lätta trädkronor blir växterna också som allra vackrast.

Maria Arborgh har avdelat sitt trädgårdsrum med grusgångar och planteringarna har fått kanter av järn. Det går förstås lika bra att välja andra material beroende på vad som finns runtomkring.

Om mästaren
Maria Arborgh

Vi är många som känner landskapsarkitekt Maria Arborgh från SVT:s Söderläge. Där förvandlade hon trista utemiljöer till intressanta, personliga och trivsamma trädgårdsrum.

Just förmågan att se nytt, att efter behov förändra form och scenografi för att bygga trädgårdar som är sköna att se på och vara i, är en av Marias främsta styrkor. Hennes arbetsmaterial är växterna som hon väljer utifrån form och struktur. De ska ge det intryck hon vill skapa, förutom att de ska trivas på växtplatsen förstås.

Även idag hjälper Maria Arborgh privatpersoner att planera sina trädgårdar men nu i egna företaget PLAN T trädgårdsform. Och hon ser absolut inte söderläget som den ideala platsen för en trädgård, tvärtom. Det är i halvskugga och skugga som det blir riktigt härligt grönt och frodigt. Precis som i Mästarrabatten 2012.

För mer information, planritning, växtförteckning och växtbeskrivningar:

Text: Berit Haggren
Foto: Maria Arborgh och Erica Dahlqvist