Mästarrabatten 2011

En plats i solen

Design: Mona Wembling


Med Kreta i tankarna

Mästarrabatten som har fått namnet En plats i solen är en del av ett avgränsat trädgårdsrum. Rummet avdelas med hjälp av ett litet trädgårdshus (kallas orangeriet), kontor (ett grått trähus), en putsad mur och en pergola.

Trädgården går idag under benämningen ”Kretaträdgården” där växternas placering, materialval och växtval inspireras av naturliga förhållanden på Kreta. Här återfinner vi karga, solstekta växtmiljöer med en mångfald av blom- och bladformer som blandas med varandra. Färgerna går mestadels i grått, gult och lila.

Växterna är alla solälskare, torktåliga och aromatiskt kryddiga. Växtmaterialet är placerat på ett sätt som gör att trädgården känns naturlig och där växternas inbördes former och färger kompletterar varandra. Öarna av växter omges av ett grått rundat singel.

Mästarrabatten skall ingå som en del i en helhet, det vill säga samma tema får råda i rabatten som i övriga trädgården, det är viktigt att den inte avviker. Temat styr växtvalet
både i form och i färg. Färgskalan går i grå, gröna, gula och lila nyanser. Tunga, rundade blomformer skall spela mot lätta blomax. Feta, glänsande blad eller gråfiltiga ludna mot fjäderlätta svepande blad. Vissa växer i tydliga grupper andra växer som enstaka individer spridda över hela rabatten.

Buskar, klätterväxter, högvuxna Allium och perenner ger höjd åt kompositionen medan andra lägre växter håller ihop planteringen i framkant. Klematis och honungsros klättrar upp i pergolan och kommer med åren att bli mycket storvuxna. Buskarna kommer att få en alltmer framträdande position eftersom de växer till sig både på höjden och på bredden.

Skådespelen avlöser varandra

En av höjdpunkterna på försommaren är när klematis, Allium, kantnepeta, glansälväxing, violiris och gulltörel blommar. Nästa skådespel i rabatten inträffar när silvergräs,
praktröllika, ulleternell, anisisop (anisört), kärleksört och solhatt blommar samtidigt som kantnepetan. Den gulbladiga kungsmyntan och lammörat håller sig fina i kanten från försommar till höst. Den rödbladiga smällspirean bistår kompositionen med en uppfriskande kontrast.

Tidigast ut är blå bägarkrokus och sist är svartaronians men även smällspireans lysande höstfärger. Rosornas nypon och svartaronians bär intresserar både fåglar och människor. Praktröllika och silvergräset är vackra till frosten kommer och får dessutom vackra toner av brunt på sina ax.

Rabatten har en lång utsträckt form för att på det viset följa muren. Den smala delen är enkel i sin utformning med endast svartaronia, kantnepeta, ulleternell och Allium. Utmed pergolan svänger rabatten för att mjukt rundas av. Här är rabatten bredare och innehåller då fler perenner. Lammöron och glansälväxing ”rymmer” ut från rabattens givna form, på det viset präglas planteringens innehåll av naturens tillsynes slumpvisa kynne.

Naturligtvis är det fullt möjligt att kopiera rabatten rakt av och anlägga i sin egen trädgård men man kan med lätthet anpassa formen till att passa just ditt eget soliga hörn. Självklart har jag anpassat växtvalet så att många i vårt avlånga land känner sig sugna på att prova rabatten.

Om mästaren
Mona Wembling

Jag är från början smålänning men bor sedan 16 år tillbaka nere vid sydkusten i Skåne. Tillsammans med man, tre barn och fyra katter huserar vi i en traditionell skånelänga från slutet av 1800-talet. Huset har under årens lopp byggts till både på längden och på tvären och senaste tillskottet är mitt kontor med tillhörande liten kontorsträdgård som kallas ”Kretaträdgården”.

Trädgården är en del av en större trädgård som har formen av en tårtbit och ligger ute i åkerlandskapet. Här har jag min arbetsplats och där driver jag sedan fyra år tillbaka mitt eget företag MW Landskapsarkitekt. Innan dess arbetade jag som lärare på SLU i Alnarp under 10 års tid. Där undervisade jag i växtkomposition och växtkännedom.

Mitt intresse för form, natur och växter grundlades under barndomen i Småland, där jag växte upp på en bondgård i vacker småländsk natur med hagar, åar och mycket skog. Intresset fördjupades när jag läste till landskapsarkitekt och under tiden som lärare på Alnarp. Under min arbetstid ritar jag privata trädgårdar och bostadsgårdar, utformar skötselplaner, är rådgivare och skriver och illustrerar trädgårdsböcker.

Arbetstiden övergår för det mesta successivt till fritid, en gräns som är mycket otydlig och där sysselsättningen, förutom familjen såklart, är att hitta inspiration i den egna och andras trädgårdar och i mer eller mindre naturliga växtmiljöer. Från djupaste skogen till torraste kusten eller varför inte i ett nerlagt stenbrott…

För mer information, planritning, växtförteckning och växtbeskrivningar:

Text: Mona Wembling
Foto: Mona Wembling och Erica Dahlqvist