Mästarrabatten 2013

Vedlund
– den dynamiska dungen

Design: Peter Gaunitz


Som i östra Nordamerikas lövskogar

Mästarrabatten 2013 är något så ovanligt som en geografisk plantering. Den är att likna vid ett utsnitt av östra Nordamerikas lövskogsregion. Här finns karaktärsväxter för området, som amerikansk strimlönn, fjärilsazalea, kanelsafsa och ljuvligt doftande blåflox. På marken ligger stockar, stubbar och grenar som lämningar efter träd som fallit.

För den som följt Peter Gaunitz är de geografiska tankegångarna inte helt främmande. Detta är ett av hans inspirerande sätt att arbeta med teman i trädgården.
– Då kan man ha östra Nordamerika här, Kina där borta och så vidare, säger Peter med en entusiasm som får det att framstå som självklart att stora delar av världen kan rymmas på en villatomt.

Skuggigt läge

Med geografin följer att det här är en ståndortsplantering, det vill säga den är tänkt för den miljö som finns där de här växterna hör hemma. Det är i skuggan av stora träd, i lätt fuktig, gärna näringsrik och lätt sur jord. Det senare betyder pH 6,5 eller lägre, precis som det ser ut på de flesta håll i landet. Rabatten blir fin även på sandiga jordar om de förbättras med mull av något slag.

– Jag valde att arbeta med en plantering för skugga för att många behöver idéer där. Om det finns ett träd någonstans i trädgården kan man plantera rabatten i skuggan av det. Sedan ska planteringen förstås anpassas till sitt sammanhang och kan göras större eller mindre.

Dynamisk plantering

En annan sak som gör den här mästarrabatten speciell är att den är dynamisk. Med det menar Peter att den lever och förändras, bland annat för att en del av växterna själva bestämmer var de ska stå. Precis som de gör i naturen.

– Alla växterna kan så sig och därför har jag också tagit med judaspenningar, Lunaria annua, som alltid sår sig, för att ytterligare förstärka den här dynamiken.

Även veden i lunden symboliserar naturlig dynamik, i form av gamla träd som fallit. Men veden finns också med för att den är vacker och, kanske viktigast av allt, för att den är en utmärkt grogrund för insekter och svampar.

Gynnar mångfalden

– Jag tycker att vi ska tänka mer på den biologiska mångfalden i trädgårdarna, säger Peter. Jag vill skapa rum där människor, växter och djur samsas. Det här är en miljö som drar till sig organismer och en bra plats för till exempel salamandrar och grodor att gömma sig på, om det kanske finns en damm i närheten.
Att hans planteringar är vackra under större delen av året är en annan sak som är viktig för Peter. Här tar det sig uttryck bland annat i form av många växter som får utomordentligt fina höstfärger.

– Och så tycker jag att det ska finnas en gång och en sittplats i alla planteringar, så att man kan passera genom miljön och stanna upp och vila i den.

Blommande lund

Vedlund – den dynamiska dungen är ett ljust och blommande skogsparti. Här spirar hundtandslilja och eleganta treblad under vår och försommar. Då blommar även mattan av krypflox i blåviolett, rosa och vitt.
Gillenians luftiga vippor av skira, vita blommor och klematis ’Arabella’ hör till sommarens skönheter. ’Arabella’ klättrar inte utan breder ut sina rankor med stora, blåvioletta blommor över stockar och grenar. På hösten hör svartaronia Glorie, itea och fjärilsazalea till dungens stjärnor med sina flammande, röda höstfärger.

Vedlund – den dynamiska dungen kan ses som en trädgårdsversion av en del av Stadsparken i Laholm, en park som Peter Gaunitz också har designat. Ordet vedlund knyter an till fackuttrycket woodland som ibland översätts med trädgårdslund. Rabatten innehåller också gammal ved. Sådan kan ofta hämtas i närliggande skogar eller i parker där avverkning sker, naturligtvis efter tillåtelse av den som äger eller ansvarar för området. Rabattens vackra bänk är gjord av snickaren och konstnären Anders Ölund i Laholm.

Om mästaren
Peter Gaunitz*

Peter Gaunitz förenar natur, trädgård, konst och design på ett sätt som gör honom unik i vårt land. Peter är också den ständige inspiratören när det gäller att utveckla våra trädgårdar och offentliga gröna rum i en mer naturlik riktning. Han har gått i bräschen för sådant som dammar och vattenväxter, prydnadsgräs, savanner och prärieplanteringar. Med Mästarrabatten 2013 vidgar han återigen våra vyer genom att introducera begreppet geografisk ståndortsplantering.

Peter Gaunitz är landskapsdesigner med biolog- och trädgårdsteknikerutbildning. Han är dessutom lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Ibland använder Peter skojtiteln biolinist – en som spelar på naturens strängar. Det är för skönheten i det vilda han vill öppna våra ögon, det är i naturen han hämtar sin inspiration och det är delar av de naturliga biotoperna som han vill föra in i våra byggda miljöer.

Peter Gaunitz arbetar främst med design i större skala än trädgårdens. Vi möter hans verk i trafikmiljöer, parker och på andra offentliga platser. Men Mästarrabatten 2013 har han komponerat för alla som vill njuta av naturens melodier i det egna trädgårdsrummet.

*Peter Gaunitz gick bort alltför tidigt hösten 2012, inte långt efter att han presenterat sin Mästarrabatt vid ett pressevent på Elmia Garden. Vi har valt att behålla texterna om honom och hans Mästarrabatt på de sätt de skrevs inför presentationen.

För mer information, planritning, växtförteckning och växtbeskrivningar:

Text: Berit Haggren
Foto: Peter Gaunitz och Berit Haggren