Mästarrabatten 2009

Solbacken

Design: Torsten Wallin


Blomskyar i himmelsblått möter klippta buxbomsklot

Torsten Wallin har skapat en solälskande rabatt som skiftar utseende med säsong och som är vacker hela året. Solbacken är ett ljuvligt mästerverk där blått, grått, vitt och violett dominerar, tillsammans med många nyanser av grönt.

Ett bra sätt att komponera rabatter är att främst välja växter som är vackra under lång tid. Sen fyller man på med sådana som har praktfulla höjdpunkter och som speglar årstidernas växlingar. Det har Torsten Wallin gjort i sin Mästarrabatt.

Solbacken är tänkt för soligt, öppet läge och väldränerad mark. Det är en rabatt där vildflorkaraktär kontrasterar mot det kultiverade. Flera av de växter som ingår finns i sina vilda former i den svenska naturen. Torsten har anlagt rabatten i sin egen trädgård i Stockholms skärgård.

– Hos mig bildar Solbacken en mild övergång från huset och dess uteplats till den omgivande naturen, säger Torsten Wallin.

Vintergrönt och prydnadsgräs

Välformade enbuskar bildar fond och bjuder på skimrande grönska året om. Buxbomsklot kantar gångstigen i framkanten. De här vintergröna växterna ger en formstark struktur hela året. Tillsammans med halmgula prydnadsgräs, silvergrå överlevare och torkade bolltistlar gör de rabatten vacker även vintertid.

Perennerna är planterade med många exemplar av samma sort och arrangerade i långa drivor för att skapa lugn och harmoni. Blommor i många olika former framhäver den vilda känslan. Här finns runda blombollar, blomspiror, knappformade blommor och skyar av småblommor.

Rabatten är rektangulär och ramas in av en backtimjangång med trampstenar. Gången gör det lätt att sköta rabatten från alla håll. Backtimjan doftar gott, blommar intensivt mitt på sommaren och tål att gå på. Silvergrå partier av lammöron bildar övergång mellan backtimjan och de lite högre perennerna.

Lökblommor och syren

På våren är de tidigblommande lökväxterna stjärnor i rabatten. Först ut är blå snöiris, tätt följd av dvärgtulpan och flocktulpan. Lite senare avtecknar sig den vita orkidénarcissen mot en blå matta av armenisk pärlhyacint.

Försommarens höjdpunkt är dvärgsyrenens doftande, ljuslila blomning. Under högsommaren visar de blommande perennerna och rosbusken upp all sin prakt. Vit och violett klematis ger enbuskarna vacker blomning. Rabattens färgkomposition är sval, med stora ytor av stäppsalvians mörkvioletta spiror mot grå malört. I detta stänk av såväl vit och röd purpurklätt som mörkröd grekisk vädd. Skyar av lavendel och kantnepeta framhäver kärleksörtens purpurröda, köttiga blad och tuvrörets stramt vertikala strån.

Under hösten är kärleksörtens rosaröda blomställningar och tuvrörets halmgula vippor framträdande. Torkade blomställningar från bolltistel och grekisk vädd finns kvar, liksom de silverbladiga växterna. Stäppsalvia och kantnepeta blommar också på hösten om de klippts tillbaka direkt efter blomningen.

Om Mästaren
Torsten Wallin

För den trädgårdsintresserade allmänheten är landskapsarkitekt Torsten Wallin mest känd för sin egen trädgård på en ö i Stockholms yttre skärgård. Den öppnade han för oss alla genom sin bok Vildros och Kaprifol - Trädgården på ön som kom ut år 2005. I raviner mellan ljunghed, klippor och hav har Torsten skapat sin privata drömträdgård enligt samma principer som han tillämpar professionellt. Det är platsens själ – genius loci – och dess vilda växter som är grunden. På den bygger han vidare med trädgårdsväxter, i första hand sådana av nordiskt ursprung. Rabatten Solbacken är skapad just på det sättet i Torstens egen trädgård. Enarna i originalrabatten är vildväxande på platsen. De sorter som föreslås i växtförteckningen, ’Kantarell’ E och ’Tyrihans’ E, har sitt ursprung i svensk respektive norsk natur.

Till vardags är Torsten Wallin verksam vid avdelningen för Landskap och Miljö inom WSP i Stockholm. Hans uppdrag spänner över ett brett område. Från bland annat gestaltning av perennplanteringar och gaturum till landskaps- och markplanering vid större industribyggnationer.

För mer information, planritning, växtförteckning och växtbeskrivningar:

Text: Berit Haggren och Torsten Wallin
Foto: Tomas Södergren