Anslagstavla

Kurs: Rätt träd för rätt plats och funktion 2021

4 november, Kurs: Rätt träd för rätt plats och funktion 2021, Göteborg Mängder av ekosystemtjänster som dagens, och...

Kurs Växt&Mark

9-11 november, Ultuna. Arrangör BEUM, Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer. Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och...

Träddagarna 2021

2-3 november, Träddagarna 2021, Liseberg i Göteborg. En konferens för alla som arbetar med träd. Arrangör: Svenska Trädföreningen