Blommor för bin och humlor

Nu finns en sammanställning av olika buskars och träds attraktionsvärde för honungsbin och vilda bin att hämta hos Jordbruksverket. Publikationen Blommor för bin – buskar och träd kompletterar motsvarande skrift avseende örtartade växter som kom häromåret.

Blommor för bin - buskar och träd. Ny skrift från Jordbruksverket Blommor för bin - buskar och träd är en uppföljare av skriften om örters attraktionsvärde för bin från 2022. Foto: Björn Gustavsson

Båda skrifterna fokuserar främst på olika växters värde som nektar- och pollenleverantör för honungsbin. Men även attraktionskraften för humlor och solitärbin tas upp när sådan information finns tillgänglig.

Författaren Björn Gustavsson redovisar uppgifter om varje växts blomningstid, värde som honungsbiväxt avseende pollen respektive nektar, värde för korttungade respektive långtungade humlor och för solitärbin. Uppgifter om nektarutsöndring, potentiell honungsskörd, pollenfärg och pollenets proteininnehåll tas också upp. I del 1 av Blommor för bin listas värden för 528 arter av örter, i del 2 värden för 372 arter av träd och buskar.

Skrifterna innehåller även intressant läsning om hur blommor och pollinatörer samutvecklats och deras beroende av varandra.

Hämta publikationerna gratis hos Jordbruksverket:
Blommor för bin – en sammanställning av olika örters attraktionsvärde för bin
Blommor för bin – en sammanställning av olika buskar och träds attraktionsvärde för bin

Läs också om Perenner för pollinerare

Text: Berit Haggren