Perenner för pollinerare

Vi som jobbar med trädgårdar och parker har alla möjligheter att skapa gynnsamma förutsättningar för våra viktiga pollinerare. Planteringar som ger insekterna mat hela säsongen är första steget. Till vår hjälp finns nu Hundra härliga humleväxter, ett urval av bins och humlors favoritperenner under svenska förhållanden.

Eryngium zabelii BIG BLUE ’Myersblue’, praktmartorn

Bakom Hundra härliga humleväxter ligger ett samarbete mellan perennplantskolan Wändels Trädgård, det statliga forskningsinstitutet RISE och Tillväxt Trädgård. Projektet startade hösten 2016.

– Forskaren Klara Löfkvist och jag ställde oss frågan vad vi kan göra praktiskt för att hjälpa våra svenska humlor och bin. Nu är vi glada att kunna presentera en lista över perenner som verkligen gör skillnad, med blomningstider som ger tillgång till pollen och nektar från tidig förvår till sen höst, som är vackra och som hör till de bästa sorterna för svenskt klimat, säger Marie Wändel.

Alla sorter av ett släkte är inte lika bra, därför är listan sortspecifik. Det finns till exempel ingen mat att hämta i sterila, fyllda blommor. Vi bör också kombinera växter med djupa respektive grunda blommor för varje blomningstid i våra planteringar. Vissa arter av bi behöver grunda blommor för att nå nektarn, andra bin och humlor behöver djupa blommor för att få plats med sina långa tungor.

Observationer i fält

Inom projektet har man sammanställt tidigare kunskap om våra vilda svenska bin och humlor, och perennernas betydelse för dem. Under två säsonger har också observationer av vad bin och humlor väljer genomförts i Lunds botaniska trädgård, Sortimentsträdgården i Alnarp, Slottsträdgården i Malmö samt i Wändels odlingar i Löddeköpinge och Uppåkra.

Det finns ungefär 300 olika arter av vilda bin och humlor i Sverige. Tillsammans med bland annat honungsbin gör de en ovärderlig insats för biologisk mångfald och livsmedelsproduktion. I takt med odlingslandskapets förändring, vilken kraftigt missgynnat pollinerarna, har trädgårdar och parker blivit allt viktigare för våra flygande vänners överlevnad. Internationellt är det väl känt att byggda grönområden och hur vi utformar dem har stor betydelse för insekternas tillgång till mat och boplatser. I Tyskland har till exempel hälften av alla vilda biarter påträffats i Berlin och i en brittisk undersökning hittade man fler arter av bin i städer än jordbrukslandskap.
Text: Berit Haggren

Julrosor och andra riktigt tidigblommande växter är särskilt viktiga för övervintrande drottningar.