Nytt initiativ från Splendor: Odla med naturen

Plantskolan Splendor Plant går nu i bräschen för omställning av odlingsmark och nya sätt att motverka skadegörare. Resultatet blir friskare jordar och friskare växter med bättre tillväxt. På köpet kommer ökad inlagring av kol i marken och större biologisk mångfald.

Mellan raderna av buskar växer en blandning av gräs och örter. Det är ett sätt att öka biodiversiteten på fälten.

Det handlar om att skapa balans i odlingsjorden, en balans som gynnar såväl växter som andra organismer, ovan och under markytan. För detta har Splendor utvecklat odlingssystemet Odla med naturen. I naturen hänger allt ihop och näringskedjan i den jord odlingssystemet syftar till är lika komplex som den mer kända näringskedjan ovan jord. Allt från encelliga organismer till små däggdjur ingår. Med en komplett näringskedja i jorden blir det betydligt lättare att vara både växt och odlare, samtidigt som odlingsresultatet blir bättre.

Odla med naturen bygger på analyser och åtgärder inom fem olika områden:

  • Markkemi – balanserad och tillräcklig mängd av alla näringsämnen växterna behöver.
  • Mikroliv i marken – goda mikroorganismer tillgängliggör näringsämnen, skapar struktur och är antagonister till skadegörare.
  • Biodiversitet – biologisk mångfald ovan såväl som under jord är en förutsättning i ett hållbart system.
  • Markfysik – skapa en syrerik jord med bra struktur och god vattenhållande förmåga.
  • Fotosyntes – maximerad fotosyntes ger mesta möjliga mat till mikrolivet genom att växten utsöndrar rotexudat.

Nils Andersen, Teeb Alsalih och Ida Larzenius håller i företagets seminarier om odlingssystemet Odla med naturen.

Egna erfarenheter

Splendor Plant har producerat växter enligt Odla med naturen sedan 2014. Det har resulterat i friskare växter, bättre tillväxt, kraftigt minskat behov av pesticider, ökad inlagring av kol i marken och jordar med bättre vattenhållande förmåga. Företaget har byggt upp en särskild avdelning för Odla med naturen och erbjuder nu även konsulttjänster inom området.

– Intresset är stort och tanken är att vi ska utveckla verksamheten framöver. De seminarier vi genomförde under våren var fullsatta och vi får förfrågningar från hela Sverige, fler än vi hinner ta hand om i nuläget. Det är anläggare, vinodlare, äppelodlare, lantbrukare och golfbaneskötare bland annat som hör av sig och vill ha hjälp. Än så länge fokuserar vi främst på problem med buxbom och stadsträd förutom den egna odlingen här på plantskolan, säger trädgårdsingenjör Ida Larzenius som är avdelningsansvarig.

I det praktiska arbetet med odlingssystemet spelar komposter och kompostteer viktiga roller. Det är med dem som brister och obalanser i jordens mikroliv åtgärdas. Komposterna byggs av växtrester från plantskolan som blandas med vall och hästgödsel från närområdet. Beroende på vad man matar komposten med blir den mer eller mindre gynnsam för olika mikroorganismer. Man kan säga att Splendor odlar olika typer av mikroorganismer i de olika komposterna. De kan sedan tillsättas en odlingsjord i form av kompost eller som kompostte. Teerna bryggs utifrån kundspecifika recept, komponerade för att åtgärda just de problem och brister som jorden på den aktuella platsen uppvisar.

Ida berättar att växtskyddsagronom Teeb Alsalih, som jobbar vid sidan om Ida, är en viktig kugge i arbetet.
– Teeb gör alla analyser, identifierar angrepp och diagnostiserar. Hon gör också recepten till de kompostteer som ingår i behandlingarna.

Komposttepåse.
Bryggning av kompostte.

Vägen hit

Initiativet till Odla med naturen togs av plantskolans vd och delägare Nils Andersen och det är också han som drivit utvecklingen fram till där avdelningen befinner sig idag. Bakgrunden är att plantskoleproduktion med långa monokulturer och även bortforsling av jord tillsammans med rotklumparna utarmar odlingsjorden ganska snabbt. Det är vanligt att plantskolor byter jord med lantbrukare men det löser inte alltid problemen. Även användning av kemisk bekämpning är problematisk. Dels för att allt färre preparat får användas, dels för att de utgör ett arbetsmiljöproblem för personer som arbetar i kulturerna och förstås för att medlen påverkar ekosystem och biologisk mångfald negativt.

Nils började se sig om efter alternativ och tog del av kunskap och erfarenheter från olika delar av världen och en rad olika odlingssystem. En gemensam nämnare för många väl fungerande odlingssystem är att man mer eller mindre medvetet gör åtgärder som gynnar mikrolivet i systemen. Därför har Splendor satsat extra på utbildning och erfarenhetsinsamling inom det område de kallar Praktisk odlingsmikrobiologi för de medarbetare som ansvarar för Odla med naturen.

Text: Berit Haggren
Foto: Splendor Plant