Hej Birger Ekenstierna…

…hortonom, byggledare för mark- och parkprojekt på WSP i Helsingborg och sedan augusti även certifierad besiktningsman utemiljö enligt RISE/BEUM.

Har du varit ute på många besiktningsuppdrag?

– Sedan certifieringen har jag hunnit med ett 20-tal uppdrag. Efterfrågan exploderade inför årsskiftet och nu är det likadant inför semestern. Det här är tider då många entreprenader löper ut och projekt ska slutbesiktigas.

Vilken typ av uppdrag handlar det om?

– De flesta är slutbesiktningar av anläggningsentreprenader. Men ibland är det drift- och underhållsentreprenader som ska besiktigas och det ser jag som en väldigt viktig bit. Jag skulle gärna göra fler besiktningar av den typen. Min uppfattning är att många kommuner och bostadsbolag inte har full koll på att drift- och underhållsentreprenaderna utförs på ett korrekt sätt. Ibland beror det säkert på tidsbrist, ibland på kunskapsbrist. Man vet inte riktigt vad man ska få för pengarna. Jag tror det finns jättemycket pengar att spara här genom att anlita en besiktningsman för utemiljö.

Vilka är de vanligaste missarna du upptäcker?

– Att man använder fel jord och att uppbyggnaden av växtbäddar är felaktig. Det slarvas enormt mycket med jorden. Om det föreskrivs en viss jord som ska grundgödslas missas gödslingen. Där befintlig jord ska användas har man inte analyserat jorden – kanske näringsinnehållet men inte utifrån andra aspekter, till exempel om den klarar dräneringen i en växtbädd. När det gäller rätt växt på rätt plats finns också mer att lära för många beställare och projektörer. Vi har även problem med hantering av växter under entreprenadtiden och i nära anslutning till den. Trädklumpar som inte täcks över i väntan på plantering och vattning som inte är korrekt utförd till exempel.

 Och när det gäller positiva upplevelser?

– Det byggs ju väldigt mycket, åtminstone i den delen av Sverige där jag befinner mig, och det finns en stor vilja att anlägga grönytor, vilket är positivt. I de sammanhangen tycker jag också att respekten för det gröna kunnandet har ökat, såtillvida att medvetenheten om att man inte kan så mycket om de här bitarna har ökat hos andra inblandade yrkeskategorier. Och det är ju ett bra första steg. Det är också positivt att man i högre grad börjat använda lite större kvaliteter av träd. Där har ju plantskolorna varit proaktiva med större utbud, och jag tycker nog att det gått hem.

Fick du med dig rätt verktyg från utbildningen till besiktningsman för utemiljö?

– Ja, det tycker jag. Framför allt den entreprenadjuridiska biten var väldigt bra, tydlig och viktig. Men man kunde gärna bygga på med erfarenheter från besiktningar. Det är mycket formalia och många olika scenarier man behöver vara förberedd på att man kan ställas inför.

Varför är det viktigt att man har en grön grundutbildning som besiktningsman utemiljö?

– Ska man besiktiga inom ett så speciellt område som grönytor måste man ha den kompetens som en grön grundutbildning ger. Där tycker jag att reglerna är bra skrivna.

Läs mer om besiktning av utemiljö här och om utbildning av besiktningsmän här.
Text: Berit Haggren