Samarbete ger resultat vid spårvägsbygge

Kompetens, engagemang och gott samarbete mellan olika led är grunden för lyckade och hållbara anläggningsprojekt. Stångby Plantskola är växtleverantör till spårvägsbygget i Lund och lyfter fram projektet som ett föredöme.
– Vi är väldigt nöjda med hur samarbetet fungerat och när det gäller växterna har resultatet blivit helt rätt, säger Gustav Nässlander, kundansvarig på Stångby.

Nyutslagen ginkgo utmed spåret i en extremt lång, sammanhållen skelettbädd.

Spårvägen mellan Lunds centralstation och den nya stadsdelen Brunnshög i stadens nordöstra utkant ska vara färdigbyggd i slutet av sommaren. Därefter ska vagnarna testköras, trafikstart är planerad till 16 augusti 2020. Linjen är 5,5 kilometer lång med gräsklätt dubbelspår och nio hållplatser. I Brunnshög ligger forskningsanläggningarna Max IV och ESS, och nu byggs hus och infrastruktur med sikte på en hållbar stadsdel där 40 000 människor ska arbeta och bo.

Projektet är omfattande, även ur ett grönt perspektiv. Förutom gräs i spårområdet är 300 stora träd av nio olika sorter, 15 000 buskar, en hel del perenner och blomsterlökar upphandlade för plantering utmed spåret, vid hållplatser och på andra ytor i anslutning till spårvägen. Lökarna ska planteras i höst, övriga växter har till allra största delen kommit på plats.

Krav på flexibilitet
Det är Skanska som bygger spårvägen på uppdrag av Lunds kommun.

– Ett krav från kommunen var att alla träd skulle vara företablerade, något vi har stor erfarenhet av. Vi har också en organisation med kapacitet för rådgivning, och dessutom finns vi precis utanför Lund. Med facit i hand hade det inte fungerat med en utländsk leverantör, och att vi är så nära har varit en stor fördel. Vi har kunnat leverera precis så mycket de har behövt för stunden, ofta med kort varsel. Träden har ju stått beredda här i plantskolan, säger Gustav Nässlander.

Förutom den beredskap man alltid måste ha för det oförutsedda har speciella byggtekniska faktorer ställt krav på flexibilitet. Byggarna har bland annat behövt exakt rätt utomhustemperatur vid svetsning av rälen. Men med planering, täta kontakter och tydlig kommunikation har det fungerat bra.

– Jag har varit på många byggmöten och all kommunikation har inneburit att vi kunnat se problem innan de uppstått. Den gröna byggprojektledaren insåg till exempel att betongkassetterna som träden skulle ner i inte hade plats för våra klumpar. Då kunde vi förbereda träden i plantskolan. När de ville ha perenner på hösten kunde jag påverka så att planteringen blev tidigarelagd, så de inte blev för sent planterade. Och när 1 200 Salix-sticklingar skulle sättas kunde jag informera om att de bara levereras på våren, och så planerade de för det, säger Gustav.

I allas intresse
På Skanska är det projektingenjör Nihad Kusmic som ansvarar för kontakterna med Stångby och övriga inblandade med grön kompetens.

– Utöver Stångby har vi haft en sakkunnig från Lunds kommun och en expert från Skanska som arbetat med planteringarna. Deras kunskap har varit oerhört viktig, de har direkt kunnat se när något varit på väg att gå fel.

Nihad håller med om att engagemang och samarbete i projektet varit på topp, och nämner att Gustav också hört av sig till dem och följt upp på eget initiativ.

– Jag tror en viktig förklaring till engagemanget är att vi påverkar staden Lund så mycket. Det har legat i alla parters intresse att se till att allt verkligen blir så bra som möjligt. Vi har lagt mycket tid på planering och vi hade ett flertal möten på Stångby inför leveranserna, när träden stod i airpot hos dem. Vi har fokuserat mycket på växtbäddar och överbyggnad i olika delar av projektet, men också på tydlighet i kommunikationen.

Träd utmed spårvägen
Carpinus betulus, avenbok, arkadklippt
Ginkgo biloba, ginkgo
Fraxinus angustifolia ’Raywood’, smalbladig ask
Liquidambar styraciflua, ambraträd
Robinia pseudoacasia ’Unifoliola’, helbladig robinia
Prunus ’Sunset Boulevard’
Prunus avium ’Plena’, fylldblommigt fågelbär
Quercus cerris, turkisk ek
Tilia x europaea ’Pallida’, kejsarlind

Text: Berit Haggren Foto: Kristina Strand Larsson och Berit Haggren