Utemiljöutbildning för alla

Vill du veta mer om vad som är viktigt för kvaliteten på våra byggda utemiljöer? Du kanske arbetar i branschen som entreprenör, projektör eller beställare? BEUM, Besiktning UteMiljö, erbjuder gedigna kurser inom området.

– Syftet med våra utbildningar är att höja standarden och statusen på våra utomhusanläggningar. För att bli framgångsrika i det behöver vi kunniga personer i alla led. Kurserna vänder sig därför dels till dem som vill bli besiktningsmän för utemiljö men också, och inte minst, till alla andra som vill lära sig mer om utemiljöns olika byggstenar, säger Kerstin Teutsch.

Kerstin är projekterande landskapsarkitekt på ÅF Infrastructure förutom att hon har uppdrag som certifierad besiktningsman för utemiljö. En bra kombination menar hon, där hon får se och lära saker inom respektive område som hon har nytta av inom det andra. Kerstin är också engagerad som mentor för besiktningsmän under utbildning.

För att bli certifierad besiktningsman inom mark, anläggning och grönområden krävs dels en relevant grundutbildning, dels BEUMs kurser inom tre områden: Mark och växt, Natursten, markbetong och asfalt samt Entreprenadbesiktning och juridik. Till de här kurserna är alltså alla välkomna – med eller utan adekvat grundutbildning. Kurserna håller hög kvalitet med lärare som är experter inom sina respektive områden. Under 2018 står följande utbildningar på programmet:

Mark och växt

Den 13-15 mars på Hvilan Utbildning i Åkarp utanför Malmö.

Teoridel:   
– Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Mark och växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
– Sjukdomar och skador på växtmaterial 

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper 

Dag tre:
– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
– Kunskapsprov (växter + teori) för dem som vill bli besiktningsmän

Natursten, markbetong och asfalt

Den 3-5 oktober i Stockholm/Uppsalatrakten.

– Överbyggnader till markbeläggning
– Asfaltbeläggningar ur ett besiktningsperspektiv
– Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
– Natursten som anläggningsmaterial ur ett besiktningsperspektiv
– Kunskapsprov

Kurserna administreras av Movium. Inbjudan och program läggs ut på Moviums hemsida movium.slu.se cirka två månader före kursstart. Läs mer på BEUMs hemsida.