Elitplantor lockade på mässa

Nyfikenhet på Elitplantor och Grönt kulturarv-växter lockade många mässbesökare till E-plantas och Elitplantstationens monter på Nordiska Trädgårdar. I topp för intresset stod bärväxterna.

– Det är tydligt att svenska folket vill odla ätbart, och bär är jätteintressant i sammanhanget. Väljer man Elitplantor har man bästa möjliga förutsättningar att lyckas, både vad gäller sorter och sundhet. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda alla odlingsintresserade ett så här bra plantmaterial, säger Elisabet Martinsson, verksamhetsledare på Elitplantstationen.

Konsumentmässan Nordiska Trädgårdar gick av stapeln i Älvsjö den 21-24 mars och lockade 57 800 besökare under fyra dagar. Det var en ökning med 10 procent jämfört med 2018. E-planta och Elitplantstationen fanns i år i gemensam monter. Elitplantstationen sålde Elitplantor och Grönt Kulturarv-växter, E-planta informerade om Elitplantor och om marknadsföringskonceptet Min egen Trädgård.

– Både E-planta och Elitplantstationen genomförde också flera uppskattade föredrag på de öppna scenerna. Det är ett bra sätt att nå ut förutom alla de möten och diskussioner vi hade i vår egen monter. Vi är väldigt nöjda med mässan där vi möttes av stort och positivt intresse från besökarna, säger Gunnel Holm, verksamhetsledare för E-planta ekonomisk förening.

Elisabet Martinsson och Jenny Nilsson
Elitplantor fick stort utrymme i mässtidningen.
Gunnel Holm

Fakta

Elitplantor är bärbuskar, fruktträd, klätterväxter, prydnadsbuskar, träd och barrväxter som är utvalda för svenskt klimat och har provodlats i olika delar av landet. Förutom att de är av utvalda arter och kloner är de alltid art- och sortäkta, friska och motståndskraftiga samt svenskodlade. I trädgårdsbutikerna säljs Elitplantor även inom konceptet Min egen Trädgård.

Grönt kulturarv-växter är gamla, svenska sorter som efter grundlig utvärdering åter tagits upp i svensk odling. I sortimentet finns växter av olika slag, var och en med en känd och spännande historia. I handeln bär de varumärket Grönt kulturarv.

Text och foto: Berit Haggren