Ny upplaga av Kvalitetsregler för plantskoleväxter

Plantskoleväxter av god kvalitet är en förutsättning för trygg och säker etablering, tillväxt och utveckling efter plantering. Men vad är egentligen god kvalitet för alla de olika växter som plantskolorna tillhandahåller? Svaren finns i Kvalitetsregler för plantskoleväxter som nu släppts i en sjunde upplaga.

violett iris Välkommen att beställa eller ladda ner ett eget ex av Kvalitetsregler för plantskoleväxter. Se länk nedan.

Under 1980-talet och i stort sett fram till Sveriges EU-inträde 1995 fanns ett omfattande statligt regelverk med bestämmelser om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet. Efter EU-inträdet minskade de statliga reglerna i omfattning till att framför allt gälla produktionsmetodiken i plantskolorna och den slutliga produktens sundhet.

För att säkra och vidareutveckla den kvalitet som under många år arbetats upp i svenska plantskolor, tog plantskolesektionen inom Trädgårdsnäringens Riksförbund, TRF, med representanter för odling och handel, 1994 initiativ till en sammanställning och omarbetning av tidigare gällande statliga kvalitetsregler för plantskoleväxter. Alltsedan dess har svenska plantskolor återkommande och gemensamt sett över och uppdaterat regelverket, vars sjunde upplaga alltså nu är på plats. Idag är det plantskolor som är medlemmar i LRF Trädgård, TRFs aktuella motsvarighet, som äger och ansvarar för kvalitetsreglerna.

Reglerna innehåller definitioner, allmänna bestämmelser och kvalitetsbegrepp som inkluderar morfologisk, fysiologisk och genetisk kvalitet, sundhet och märkning. Till det kommer särskilda kvalitetskrav för olika växtgrupper.

Du kan beställa reglerna i fysisk form eller ladda ner dem i pdf-format från LRF Trädgårds hemsida:
Kvalitetsregler för plantskoleväxter – LRF

Text: Maja Persson