’Valdemarsvik’ är Årets ros 2024. Perfekt för sommarstället!

’Valdemarsvik’ är den vackraste och mest odlingsvärda av de fyllda spinosissima-rosor som finns i handeln menar Programmet för mångfald, Pom. Nu har Rosens dag utsett ’Valdemarsvik’ till Årets ros 2024 och tipsar om sorten som perfekt för sommarstugetomten.

Spinosissima-ros Valdemarsvik Rosens dag har utsett spinosissima-rosen 'Valdemarsvik' till Årets ros 2024. Foto: Programmet för odlad mångfald

Tidig blomning, torktålighet och vackra nypon på hösten är egenskaper som gör ’Valdemarsvik’ till ett utmärkt val för sommarvistet. Blomningen infaller när många har semester och när ledigheten är över klarar sig buskarna på egen hand, även vid torka.  När det sedan är dags att stänga stugan för vintern finns de svarta, glänsande nyponen att glädjas åt.

Pom beskriver ’Valdemarsvik’ så här:

Rosa Spinosissima-Gruppen ’Valdemarsvik’ E sticker verkligen ut med sina unikt välformade blommor och tilltalande bladverk.

I Poms och Balsgårds studie har ett 80-tal insamlingar av fyllda vita spinosissima-rosor studerats. Flera nya sorter har identifierats. Av dessa har ’Valdemarsvik’ valts ut av Pom som den vackraste och mest odlingsvärda sorten. Den är i de flesta egenskaper överlägsen de övriga fyllda spinosissima-rosorna som finns i handeln.

’Valdemarsvik’ utmärks av och skiljer sig främst från de övriga sorterna i Spinosissima-Gruppen genom växtsättet, de vackert rosettformade blommorna och den bättre regntåligheten. Sorten kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Då kommer de bågböjda grenarnas eleganta form med talrika blommor i girlander bäst till sin rätt.

Buskros, 1-1,5 meter hög och ännu bredare.
Blomning: mycket riklig, från början till slutet av juni. Sorten remonterar regelbundet på hösten, en egenskap som sorten är ensam om bland Nationella genbankens sorter i Spinosissima-Gruppen. De vita blommorna är 4,5-6,0 (7,0) cm i diameter, tätt fyllda med 35-70 kronblad och skålformade till välvda.
Doft: medelstark till stark, väldoftande med starkt inslag av citrus.
Blad: grågröna till mörkgröna.
Taggar: talrika och tätt sittande, olikstora, upp till 10 mm långa.
Härdighet: zon 6.
Odling & skötsel: lättodlad, anspråkslös, frisk och härdig. Skötseln underlättas av att sorten är rotäkta. Det finns alltså ingen grundstam som kan skjuta vildskott. Rotskott som kommer är av sorten. Plantorna kan föryngras genom nerklippning.

Historia

Som namnet anger har sorten påträffats i östgötska Valdemarsvik, där den växer på tre närbelägna växtplatser. Den äldsta kända växtplatsen är en fastighet i bergen på Valdemarsvikens nordöstra sida. Redan 1728 nämns platsen som ”Vinterbygget” i kyrkböckerna. Runt sekelskiftet 1700/1800 byggs den lilla stuga, vid vars ena knut rosen växer idag. Det är inte känt när rosen planterades på växtplatsen, men när en större fastighet uppfördes alldeles intill, år 1919, hade rosen med största sannolikhet vuxit vid ”Vinterbygget” en längre tid. På ett fotografi från 1930-talet har busken samma storlek som den alltjämt har idag. Pom har också funnit ’Valdemarsvik’ på halländska Vargaslätten.

’Valdemarsvik’ saluförs under varumärket Grönt kulturarv® och är E-märkt.
Läs mer om Årets ros:
Årets ros och andra odlingsvärda rabattrosor
Trippel i Årets ros 2021
Årets Ros 2020 och nio andra rosor för offentliga miljöer

Text: Berit Haggren
Foto: Programmet för odlad mångfald
Källor: Rosens dag och Programmet för odlad mångfald.

Rosens dag bygger på samarbete mellan Svenska Rosensällskapet, Pom och svenska plantskolor inom LRF Trädgård.

Valdemarsvik har vackert rosettformade blommor.