Väl valda växter ger gården atmosfär

Bergkörsbär, ligustersyren och magnolior av olika slag, gärna flerstammiga. Något vårvinterblommande, som hybridkejsarolvon, och något vintergrönt. Stefan Mattson har många växtfavoriter som han gärna använder på bostadsgårdar.

Bukettapel FK ESKILSTUNA E blommar även som klippt. Foto: Micke Persson

Som vi nyligen skrev om här på Växtforum väljer dagens landskapsarkitekter, i högre grad är gårdagens, växter efter funktion till flerbostadshusens gårdar. Att ge plats åt det lilla extra har också hög prioritet. Det kan vara i form av accentväxter, kanske något ätbart och – inte minst – växter som speglar årstidernas växlingar.

Stefan Mattson har varit ansvarig för Svenska Bostäders utemiljöer i Stockholm och arbetar nu för Halmstads Fastighets AB. Under årens lopp har han samlat en hel del erfarenheter om bostadsgårdars utformning och om vilka växter som både fungerar bra och skapar trevlig atmosfär.

– Jag brukar säga att när jag gick från Enköpings kommun till Svenska Bostäder gick jag från en teknisk verksamhet till en upplevelseverksamhet. Vi måste ha ett rationellt tänk på bostadsgårdarna, och det behöver inte bli dåligt för det, men det rationella får inte fullständigt ta över. Det är viktigt att välja ut några platser där man satsar på känsla och atmosfär, och väljer ett växtmaterial som ger just det, säger Stefan.

Stefan Mattson
Stefan Mattson
Ligustersyren FK ENSKEDE E
Ligustersyren FK ENSKEDE E
Blå järnek
Blå järnek

Variera planteringarna

De delar av gården där människor samlas och umgås är trevligt att göra något extra av. På sådana platser kan en frodig, blommande perennplantering ge mycket tillbaka. Ytor i anslutning till entréer bör också ges hög prioritet, menar Stefan Mattson. Där passerar de boende mer eller mindre varje dag, så här ska planteringarna helst bjuda på upplevelser året om.

– Allt måste inte hända på samma ställe på en bostadsgård. Det är trevligt med variation, att alla planteringar inte är stöpta i samma slev.

Stefan arbetar ofta med kombinationen vårblommande lökväxter, tidigblommande träd och buskar som också har fina höstfärger, hög- och sensommarblommande perenner – som gärna ska stå vackra en bit in på vintern, och vintergröna blad- eller barrväxter.

– När det gäller det örtartade tycker jag det ger mest effekt att satsa på lökväxter för vårblomningen och perenner för blomning under sommar och höst.

Kryptuja 'Sibirteppe' E
Kryptuja ’Sibirteppe’ E
Praktspirea 'Little Princess' E
Praktspirea ’Little Princess’ E
Nepeta 'Walker's Low'
Nepeta ’Walker’s Low’

Avgränsning med transparens

Rumslighet är viktigt, men Stefan tar upp att man också har en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Därför måste det finnas en transparens i planteringarna.

– Vi måste skapa rumslighet på annat sätt än med heltäckande väggar. Ett bra, täckande, lägre växtmaterial kombinerat med större buskar och träd fungerar fint. Då lyfter man lövverket på de högre växterna så att man kan se igenom.

Träd är värdefulla av flera skäl, ett är att de ger skugga. Det är inte minst intressant på platser som är avsedda speciellt för små barn. Stefan Mattson har en särskild förkärlek för flerstammiga träd.

– Träd blir som konstverk när det händer något med stammen också.

Avslutningsvis betonar Stefan att det svåra inte är att anlägga, utan att få det hela att hålla över tid. Engagerad och duktig skötselpersonal är A och O.

Trådcypress och glandelaster
Trådcypress och glandelaster
Blåbärstry ANJA E
Blåbärstry ANJA E
Idegran 'Columna Suecica' E
Idegran ’Columna Suecica’ E

Några av Stefan Mattsons favoritväxter för bostadsgårdar

Träd, gärna flerstammiga
Acer tataricum ssp. ginnala, ginnalalönn
Magnolia spp., magnolia av olika slag, till exempel ’Galaxy’
Prunus sargentii, bergkörsbär
Syringa reticulata, ligustersyren

Låga buskar som täcker marken
Deutzia gracilis, bruddeutzia
Diervillea lonicera, getris
Lonicera caerulea var. kamtschatica Anja E, blåbärstry
Sorbaria sorbifolia ’Sem’, rönnspirea. Kommentar: Fint bladutspring, rätt kompakt och tål ganska mycket skugga. Skjuter rotskott.
Spiraea spp. Kommentar: Spireorna är som en sjö att ösa ur, det finns en mängd bra och trevliga sorter. Spiraea betulifolia ’Tor’ E, S. japonica ’Little Princess’ E och S. japonica ’Manon’ är bara några exempel. S. trilobata fungerar även i skugga.
Symphoricarpos ’Arvid’ E, prydnadssnöbär

En annan buske som Stefan gillar är Malus toringo var. sargentii FK ESKILSTUNA E, bukettapel. Kommentar: Skapar volym men går att klippa, och blommar även som klippt.

Ginnalalönn FK UPPSALA E
Ginnalalönn FK UPPSALA E
Fjäderaster
Fjäderaster
Yakushimanumrododendron
Yakushimanumrododendron

Vintergrönt
Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’, trådcypress
Ilex x meserveae, blå järnek
Juniperus communis, en, i sorter
Microbiota dessucata, kryptuja
Rhododendron spp. Kommentar: Yakushimanum-Gruppen, yakushimanumrododendron, är trevlig. En annan favorit är R. Caucasicum-Gruppen ’Cunningham’s White’.
Taxus spp., idegran

Perenner
Aster spp. Kommentar: Jag är väldigt svag för A. macrophyllus ’Twilight’, glandelaster, men också A. ageratoides ’Harry Smith’, balsamaster.
Kalimeris incisa, fjäderaster, i sorter. Kommentar: Fantastisk, frisk växt som man kan lita på. ’Madiva’ bildar en oerhört jämn kulle.
Amsonia tabernaemontana, amsonia. Kommentar: En jättebra perenn men den växer långsamt i början.
Maianthemum racemosum (Smilacina racemosa), vipprams. Kommentar: Utmärkt och tål mycket skugga. Men utvecklas långsamt inledningsvis.

Nepeta och Alchemilla mollis är ju också väldigt bra, men så välanvända att de väl knappast behöver nämnas, säger Stefan Mattson.

Text: Berit Haggren
Foto: Bo Andersen, Göran Billeson, Svenn Ivar Björkevåg, E-planta, Berit Haggren, Micke Persson, Tomas Södergren

Stefan Mattson skapade Mästarrabatten 2014 för partiet runt entrén till ett flerbostadhus. Läs mer här.