Nu kan alla E-träd identifieras!

De började 2010 med Sorbus ’Dodong’ E och Tilia cordata LINN E. Fyra år och ett femtiotal sorter och frökällor senare är E-plantas trädgrupp i mål. I fortsättningen kommer alla E-träd som lämnar plantskolorna att vara chippmärkta.

I varje trädstam borras ett litet hål där kapseln med chippet förs in.

Gunnel Holm, verksamhetsledare på E-planta i Helsingborg, är nöjd. Det har varit ett stort arbete, totalt har ungefär 115 000 trädförsetts med chipp.

Gunnel Holm
Gunnel Holm

– Vi har utökat märkningen med ett antal sorter varje år och nu är vi igenom hela sortimentet. Idag kan alla E-träd med stamomfång 8–10 och större identifieras. Framöver är det bara nyproduktionen som ska märkas.

Bakgrunden till märkningen är ett behov av att i varje enskilt fall kunna särskilja E-träd från andra träd av samma art.

– Det är stora värden i de här träden och det är viktigt att det verkligen är rätt kloner som säljs som E-plantor. Det har förekommit att träd som inte varit E-träd saluförts som sådana, medvetet eller av misstag. Nu har vi säkrat spårbarheten och det går att kontrollera att de träd som levereras som E-träd verkligen är det.

I planen för det fortsatta arbetet ingår att alla besiktningsmän för utemiljö ska få varsin skanner, så att de kan genomföra kontrollerna. Gunnel rekommenderar även större inköpare att satsa på en skanner. Sådana kommer att kunna beställas från E-plantas kansli.

– Med en egen skanner kan man försäkra sig om att det är rätt växtmaterial redan vid leveranskontrollen. Det är ju det bästa tillfället att säkerställa att man fått rätt klon, då kan eventuella fel åtgärdas direkt innan tid och pengar lagts på plantering och skötsel.

Peter Sandberg
Peter Sandberg
Ett chipp på plats i gammalt snitt.
Ett chipp på plats i gammalt snitt.
Peter läser in koderna.
Peter läser in koderna.

Oberoende garant

Det är en utomstående konsult, landskapsingenjör Peter Sandberg, som fått uppdraget att vara ansvarig för att märkningen sker på ett korrekt sätt. Jag träffar honom när han går i raskt takt utmed rader av rödek, Quercus rubra E, på Tönnersjö Plantskola. Med sin skanner läser Peter in sifferkoderna i de chipp som nyss monterats i trädstammarna.

– Jag tankar sedan över koderna till datorn, där de matchas med information om bland annat art, sort och i vilken plantskola trädet växer, förklarar han.

Än så länge kan man med hjälp av skannern enbart läsa av sifferkoden i trädets chipp. För att få ut den information som E-planta knutit till koden måste man vända sig till E-plantas kansli.

– Nästa steg är att ta fram ett system som ger information direkt om det träd man har framför sig. Vi jobbar på detta, men idag är det inte klart om det blir med hjälp av en app, via E-plantas hemsida eller på något annat sätt, säger Gunnel Holm.

De små kapslarna kräver inga stora hål.
De små kapslarna kräver inga stora hål.
Skannern läser chippets sifferkod.
Skannern läser chippets sifferkod.

På bestämd höjd

I plantskolan går det undan med märkningen. Tre man från företaget hjälper Peter med att borra hål och sätta chippen på plats. Rikard Jansson har skaffat små, lätta borrmaskiner för att undvika onödig belastning på dem som utför arbetet. Nu går han själv först och fixar hålen.

– Chippet ska sitta en meter över markytan. Jag försöker hitta ett gammalt snitt – efter en gren – som redan är på väg att sluta sig. Där är det lätt att borra och sätta in chippet i den torra veden. Men finns det inget lämpligt snitt klipper jag en ny gren.

Att hålet görs i snittytan efter en gren beror på att trädet där vallar över skadan allra bäst och snabbast. Att chippmärkningen sker under sensommaren har samma förklaring – det är då trädets förmåga att ta hand om sår är på topp.

– Flerstammiga träd chippmärks inte på grund av praktiska svårigheter, tydliggör Gunnel Holm. Och chippmärkningen ersätter inte certifikaten. De ska fortfarande skrivas ut även om E-träden är chippmärkta.

Text och foto: Berit Haggren

Rikard Jansson
Rikard Jansson