Green Cities fick ordet på DN Debatt

2022 startade uppåt för projektet Green Cities. På årets första dag publicerade Dagens Nyheter en debattartikel om 3-30-300-regeln de skrivit tillsammans med Cecil Konijnendijk van den Bosch och Johan Östberg.

Maja Persson och Erika Wallin i Green Cities projektledning ser publiceringen som ett tecken på hur viktig frågan om grönska i våra städer är. I artikeln argumenterar författarna för implementering på bred front av 3-30-300-regeln i svenska städer. Gängse stadsplanering, där byggnader och hårdgjorda ytor får breda ut sig på bekostnad av grönområden och träd, leder till städer som är ohälsosamma att leva i, har problem med alltför höga temperaturer vid värmeböljor och översvämningar vid skyfall. Det här är en ohållbar utveckling som måste brytas.

Med artikeln vill Green Cities initiera en debatt om vilka städer vi egentligen vill ha i framtiden. Personer i ansvarsställning måste öppna ögonen och se vilka livsmiljöer vi faktiskt – för närvarande – bygger åt oss själva och våra barn. Betydligt mer träd och gröna miljöer behövs om urbana miljöer ska vara hållbara.

3-30-300-regeln är enkel att förstå och att tillämpa i praktiken. I korthet går den ut på:
3 träd: Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, sin skola och sin arbetsplats.
30 procent: Varje kvarter bör ha minst 30-procentig krontäckningsgrad.
300 meter: Varje person bör ha max 300 meter till ett grönområde som är minst ett hektar stort.

Här finns artikeln på DN Debatt.
Läs mer på Green Cities hemsida.
Här skriver vi om projektet Green Cities.

Av Berit Haggren
Foto från Laholms stadspark