Bli bättre på utemiljö – Anmäl dig till BEUMs högkvalitativa kurser i Luleå!

BEUM, Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer, arrangerar tre kurser i Luleå under 2022. Först ut är Besiktningskurs Växt och Mark den 15-17 mars, en utmärkt kompetensutveckling för alla som arbetar professionellt med växter. Anmäl dig senast 11 februari.

Besiktningskurs Växt och Mark är den mest kvalificerade kurs som erbjuds inom ämnet. Den ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer. Program och anmälningsblankett hittar du här. Inbjudan med program finns även nedan.

Den 31 augusti-1 september är det dags för kursen Natursten, markbetong och asfalt. Kurserna Entreprenadbesiktning steg 1 och steg 2 ges den 21-22 november respektive den 14 december.

Fler besiktningsmän behövs i norr

Samtliga BEUM-kurser i år arrangeras i samarbete med Luleå kommun som ansökt om att få vara värd för kurserna. Förhoppningen är att kurserna ska ge fler besiktningsmän för utemiljöer i norra Sverige.

– Det finns i dagsläget ingen certifierad, grön besiktningsperson norr om Umeå, som ligger 27 mil från Luleå. Att ha en sådan i närområdet skulle underlätta vid kravställning i upphandlingen, säger landskapsarkitekt Viktor Wäppling, Luleå kommuns Stadsbyggnadsförvaltning.

– Vi ser också ett stort kunskapsglapp hos både entreprenörer och beställare när det gällare växtmaterial och växtbäddar. Vi hoppas att kursen Växt och Mark ska kunna ge en ökad förståelse för de gröna delarna i projekten och därmed undvika onödiga tvister, fortsätter Viktor Wäppling som hälsar alla kursdeltagare – oavsett bostadsort – varmt välkomna till Luleå!

Inbjudan till:

Besiktningskurs Växt och Mark
15-17 mars 2022 i Luleå

Välkommen till en kurs om växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar och besiktningsexempel. Kursen är den mest kvalificerade kurs som erbjuds inom detta ämne och ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Kursen arrangeras av Besiktning Utemiljö (BEUM) i samarbete med Luleå kommun.

Godkänt kunskapsprov (tentamen) ingår i kravspecifikationen för att bli certifierad besiktningsman för utemiljö, läs mer här.  Själva kursen är dock inget krav för certifieringen. Tentamen bygger inte enbart på kursen utan det krävs förkunskaper i växtkännedom samt god kännedom om AMA Anläggning 20, AB 04 och ABT 06.

Fakta om kursen

Avgift: Kursen kostar 15 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, luncher, middag dag 2 och kursmaterial. Tentamen kostar 2 800 kr exkl. moms.
Plats: I Luleå kommuns lokaler.
Logi: Bokas och betalas av deltagarna själva. Ett antal rum kommer att förbokas på ett hotell men det går även att ordna eget valt boende.
Mer info skickas ut till deltagarna då sista dag för anmälan passerats.
Anmälan: Senast den 11 februari till www.beum.se. Anmälan är bindande.
Avanmälan som inkommit till info@beum.se senast 14 februari, debiteras inte.
Övrigt: Kursledare är Åsa Bellner, Sveplant, info@sveplant.se och Kerstin Teutsch, Teutsch landskapsarkitekter AB tel. 070-694 75 97, kerstin@landskap.nu

Maximalt antal deltagare 30 st. Kursen genomförs vid minst 20 anmälningar.

Preliminärt program med ungefärliga tider

Tisdagen den 15 mars och onsdagen den 16 mars
Teori varvas med praktiska övningar med växtmaterial

Preliminära tider
Tisdagen: kl. 9.00 – 16.30 därefter ges möjlighet att studera växtmaterial fram till kl. 18.00
Onsdagen: kl.8.30 – 20.00, avslutning ett kvällspass med växtövningar fram till ca kl. 20

Teori på sal:
– Information om BEUM och certifiering
– Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
– Växtbäddar
– Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
– Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
– Genetisk växtkvalitet och e-plantor

Växtövningar i arbetshallar:
– Kvalitetsregler och odlingssystem
– Identifiering av växtmaterial
– Praktiska övningar i grupper

Torsdagen den 17 mars
Förmiddag:

– Besiktningsarbetets genomförande
– Praktiska problem i besiktningsarbetet
Eftermiddag:
– Tentamen (två delprov, växter + teori) för de som anmält sig för att skriva tentamen

Kurslitteratur
Kvalitetsregler för plantskoleväxter upplaga 6, 2019, utgiven av LRF Trädgård/Plantskola
– skickas ut inför kursen.
Pärm som delas ut vid kurstillfället, utdrag från föreläsningarna.
Utdrag ur AMA20. Finns att tillgå på salen.
Ta gärna med AB 04 och ABT 06. Publikationerna kan beställas från Svensk Byggtjänsts bokhandel