Robert tar över ledarrollen på Elitplantstationen

Trädgårds- och kemiingenjör Robert Johansson blir ny verksamhetschef på Elitplantstationen från den 1 juni. Han efterträder hortonom Elisabet Martinsson som går i pension efter 37 år på posten.

– Elitplantstationen har en viktig roll att spela i framtiden, säger Robert Johansson

Robert är Elitplantstationens produktionsledare sedan två år tillbaka och därmed väl bekant med verksamheten. När chefstjänsten blev ledig anmälde han sitt intresse.

– Jag brinner ju för det här. Elitplantstationen betyder fantastiskt mycket för hela trädgårdssverige, och kommer att betyda än mer i framtiden. Jag vill stärka vår produktion av unikt och värdefullt odlingsmaterial. Rätt provenienser och lokala sorter är oerhört viktigt för svensk trädgårdsodling och växtanvändning. Vi har också mycket nytt, lovande material på gång, säger Robert.

Nya projekt och ökad produktion

Ledarskiftet sker i en tid av positiv utveckling och framtidstro, för trädgårdsbranschen i stort och för Elitplantstationen. De senaste åren har produktionen vid anläggningen utanför Kristianstad ökat med tio procent per år. Den redan mångfasetterade verksamheten har också breddats ytterligare. Bland annat med ett sortprovningsprojekt som drivs av SLU Grogrund.

– Vi har en kompetent och stabil personalstyrka och en väldigt bra ordförande i Birgitta Rämert. I samband med att Robert kom in som produktionsledare utsåg vi en annan medarbetare, Delia Sirbu, till förökningsledare. Vår nuvarande organisation fungerar väldigt bra och jag ser avsevärda kvalitetsförbättringar i vår produktion, säger Elisabet Martinsson.

Rostvin EMINENS E är en favorit hos både Elisabet Martinsson och Robert Johansson.

Livslångt odlingsintresse

Robert är 47 år och uppvuxen i Älmhult. Han beskriver sig själv som en odlingsnörd som alltid velat arbeta i växthus med förökning och produktion. Ett mål han nu alltså uppnått, men vägen dit har varit långt ifrån spikrak.

– Möjligheterna inom trädgård var inte glasklara där jag växte upp, så det blev först en kemiingenjörsutbildning i Växjö. Men den ledde ändå till att jag fick upp ögonen för SLU eftersom jag gjorde mitt exjobb på Balsgård. Där analyserade jag syrahalter i bär av svartaronia med olika mognadsgrad i ett projekt lett av Niklas Jeppsson.

Efter examen arbetade Robert som kemi-, miljö- och arbetsmiljöingenjör under totalt 14 år på Perstorp AB. Nästa steg var en tjänst som arbetsmiljöspecialist vid Malmö stad.

– Där trivdes jag väldigt bra. Men jag saknade fortfarande det gröna, så efter några år gick jag ner i arbetstid för att läsa till trädgårdsingenjör i Alnarp parallellt med jobbet.

Äppelodlare på fritiden

Ett nytt yrkesmässigt steg tog Robert i februari 2019 när han köpte en mindre äppelodling utanför Arkelstorp i Kristianstad kommun.

– Min plan var att först komma igång på gården och att efter ett år söka mig ett halvtidsjobb som komplement till den egna verksamheten. Men jag hann inte mer än flytta in förrän Elitplantstationen annonserade efter produktionsledare, ett jobb jag inte kunde låta bli att söka. Och i mars 2019 började jag här på heltid.

Gården fick alltså bli fritidssyssla och så blir det även fortsättningsvis. Elisabet kommer att finnas kvar på Elitplanstation till oktober, men från 1 juni är Robert frontfigur och chef. Därmed behöver han också ersätta sig själv som produktionsledare, men det får anstå till nästa säsong.

– Det är klart att jag tar mig an mitt nya uppdrag med stor ödmjukhet. Elisabet har sådana enorma kunskaper inom det här området och är dessutom expert på frukt och bär. Men jag är full av tillförsikt och Elisabet finns ju här som stöd ett tag till, avslutar Elitplantstationens nya verksamhetschef.

Du når Robert Johansson på 070 326 59 79, robert.johansson@elitplantstationen.se

Fakta Elitplantstationen

Elitplantstationen, EPS, är en stiftelse, grundad 1987 av Trädgårdsnäringens Riksförbund, Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Stiftelsen ska stödja, främja och bedriva forskning, utveckling och försök gällande produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat, samt tillhandahålla och bevara sådant material.

Huvuduppgiften är att producera förökningsmaterial av frukt- och bärväxter samt av prydnadsväxter utvalda för svenskt klimat. Bästa kvalitet ska uppnås på certifierat okulage/ympar och småplantor, såväl mikroplantor som sticklingsplantor. Den certifierade produktionen sker under Jordbruksverkets kontroll.

Framtagning av nytt växtmaterial, rensning, testning, dokumentation och bevarande stöds av statliga medel och E-planta ek. förening.

EPS medverkar i olika utvecklingsprojekt där verksamhetens kompetens kan användas för t.ex. förökningsuppdrag och sortintroduktioner från Nationella genbanken och andra utvecklingsprojekt. EPS leder även projektet Kvalitetssäkring av framtidens frukt- och bärsorter, ett samarbete mellan SLU, FOR, E-planta ek. förening och parter inom handeln.

Läs mer på Elitplantstationen.se

Text och foto: Berit Haggren

Logotyp Elitplantstationen i jpg-format