Pom visar bredden i Grönt kulturarv-sortimentet

För fyra år sedan lanserades de första Grönt kulturarv-växterna. Nu finns ett sextiotal sorter och alla växtgrupper är representerade. Se dem på Elmia Garden!

Spinosissima-ros ’Professor Fagerlind’ från Uppland har en känd odlingshistoria sedan 1960-talet.

Hos Pom, Programmet för odlad mångfald, i monter D07:56 har du chans att lära känna både växterna och deras respektive historia. Alla har odlats i Sverige sedan minst 1950-talet och vad som hänt på vägen finns väl dokumenterat.

– Utöver allt som har med deras odlingsvärde att göra vill vi berätta historierna bakom växterna och sätta in dem i sammanhang, säger Linnea Oskarsson.

Årets tema i Svenska Plantskolors samlingsmonter är Trädgårdshistoria, vilket passar Pom perfekt. Förutom i egen monter visar de Grönt kulturarv-sortimentets mångfald i en särskild inspirationsmonter. Linnea Oskarsson, Karin Persson och Lars-Åke Gustavsson kommer att dela med sig av sina kunskaper till alla och envar, och det blir också samlad information vid ett par tillfällen:

4 oktober vid Svenska Plantskolors pressträff med start kl 14.30: Två nya Grönt kulturarv-perenner lanseras. Grönt kulturarv-rosorna ’Professor Fagerlind’ och ’Järnvägaren’, nyheter 2018, presenteras. Information om de nya sorterna finns även på webben från och med den 4 oktober.

5 oktober kl 11.00 i Svenska Plantskolors monter: Lars-Åke Gustavsson, Linnea Oskarsson och Karin Persson presenterar de fem nyheterna i Grönt kulturarvs sortiment. Två perenner, två rosor och en pelargon.

Damascenerros 'Järnvägaren' är en av rosnyheterna inför säsongen 2018...
Damascenerros ’Järnvägaren’ är en av rosnyheterna inför säsongen 2018…
...och spinosissima-ros ’Professor Fagerlind’ är den andra.
…och spinosissima-ros ’Professor Fagerlind’ är den andra.

– Grönt kulturarv-växterna är ett resultat av våra landsomfattande inventeringar av äldre kulturväxter. Av allt vi samlade in för provodling har 2 200 sorter valts ut. De bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. Vi håller också på att starta upp 19 stycken lokala klonarkiv för prydnads- och köksväxter. Det blir på till exempel friluftsmuséer och botaniska trädgårdar runt om i Sverige och de kommer att fungera som backup. För frukt finns det redan 14 lokala klonarkiv. De allra mest värdefulla sorterna lanserar vi på marknaden under varumärket Grönt kulturarv, säger Linnea Oskarsson.

Karin Persson, Linnea Oskarsson och Lars-Åke Gustavsson informerar på mässan.
Karin Persson, Linnea Oskarsson och Lars-Åke Gustavsson informerar på mässan.

Text: Berit Haggren
Foto: Henrik Morin, Margareta von Rosen, Lars-Åke Gustavsson och Berit Haggren