LRF Trädgård i centrum på Elmia Garden

Ensam är sällan stark och det är där LRF Trädgård/Plantskola kommer in i bilden för svenska plantskolor. Som sig bör hittar du organisationen mitt i plantskolemontern D07:62 på Elmia Garden.

Det brukar vara full fart i Svenska Plantskolors café. Så här såg det ut 2015.

Trädgårdshistoria är årets tema i samlingsmontern för svenska plantskolor och det kommer också att märkas i monterns café. Där bjuds du in till en nostalgitripp för flera sinnen – parad med högst aktuell information från LRF Trädgårds Maja Persson och Elin Windfäll.

– Vi kommer att bjuda på godsaker och hoppas träffa många både potentiella och befintliga medlemmar. Att ses ansikte mot ansikte kan ge så mycket mer än kontakt via telefon eller e-post, säger Maja Persson.

LRF Trädgård/Plantskola är sektionen i LRFs branschavdelning LRF Trädgård för företag som odlar eller handlar med plantskoleväxter. Sektionen arbetar med att bevaka och driva frågor som är av gemensamt intresse för svenska plantskoleföretag. För den enskilda företagaren innebär ett medlemskap möjlighet att lyfta och påverka även när det handlar om stora frågor – sådana som man sällan mäktar med eller har tid att hantera på egen hand. Det gäller till exempel att bevaka näringspolitiska frågor och bedriva ett näringspolitiskt påverkansarbete, utarbeta kvalitetsregler för plantskoleväxter och hålla dem uppdaterade, försöksverksamhet inom odling och växtskydd samt främjande- och utbildningsfrågor som berör hela branschen. Här finns glimtar från senaste årsmötet.

Elin Windfäll
Elin Windfäll
Maja Persson
Maja Persson

Stort nätverk

Maja berättar att LRF Trädgård/Plantskola och medlemsföretagen dessutom är engagerade även i andra organisationers verksamheter, som E-planta ekonomisk förening, ENA (European Nursery Association), ISU (Internationale Stauden-Union), BEUM (Besiktningsmän för utemiljö), POM (Programmet för odlad mångfald) och Grönt Kulturarvsväxter.

– Inte minst viktigt för våra medlemmar är att de får ett stort nätverk av andra företagare inom samma bransch. Det betyder mycket både yrkesmässigt och socialt.

Så passa på att nätverka nu på mässan! Caféet i Svenska Plantskolors monter är en bra startpunkt.

Text: Berit Haggren