Paradiset är nominerad till European Green Cities Award

Paradiset har nominerats till det prestigefyllda European Green Cities Award. Projektet har valts ut för att det är ett exempel på hur vi kan utforma våra städer i framtiden.

Paradiset är en odlingspark som visar vägen till nya sätt att utforma våra parker genom att slå samman kolonilotter med parken. Det främjar såväl biologisk mångfald som social sammanhållning. Foto: Måns Berg

Urbanisering och klimatförändringar kräver nya lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvaliteten i våra städer. Paradiset visar hur vi kan använda gröna ytor för att uppnå detta.

I och med nomineringen konkurrerar nu Paradiset med tolv andra länder och deras nominerade projekt. De tretton projekten kommer att bedömas av en internationell jury bestående av professionella aktörer. De tretton deltagande projekten finns listade på www.thegreencities.eu/award.

European Green Cities konferens och prisutdelning: Onsdagen den 8 december 2021

Det internationellt vinnande projektet kommer att tillkännages under en online-konferens onsdagen den 8 december. Konferensen är kostnadsfri och börjar kl. 17.00. Konferensen erbjuder föreläsningar med internationella experter inom politik, vetenskap och arkitektur som förmedlar sina erfarenheter om hur man framgångsrikt kan använda växter i offentliga områden.

Evenemanget inleds med tal från Henk Raaijmakers, ENA:s ordförande och Norbert Lins, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för AGRI-kommittén. Efteråt kommer prisutdelningen att äga rum och vinnaren av European Green Cities Award 2021 tillkännages.

Hela programmet finns på www.thegreencities.eu/award, fyll i registreringsformuläret och få en länk till Green Cities-konferensen och prisutdelningen.

Direkt till anmälan

Fler gröna städer för Europa

Priset är ett initiativ från projektet Green Cities Europe, som bidrar till grönare offentliga rum genom innovativa idéer, information baserad på vetenskaplig forskning och teknisk expertis. Verksamheten fokuserar på teman som hälsa, klimat, ekonomi, biologisk mångfald och social sammanhållning. För mer information om projektet besök www.se.thegreencities.eu.

Källa: Gröna Städer för ett hållbart Europa