Billbäcks levererar historiska lindar till Norrköping

I måndags inleddes sista etappen i ett historiskt projekt i Norrköping. Billbäcks plantskola levererade de åtta första av 190 specialbeställda kejsarlindar för generationsskifte i Östra Promenaden.

I måndags morse lastades de första träden på plantskolan.

Plantskolan fick ordern 1993 och lindarna, av klon från de ursprungliga träden, har hunnit bli 25 år gamla, 10 meter höga med 40-45 i stamomfång och en vikt på närmare 2 ton per styck.

– Det är en historisk dag, sa kommunalrådet Karin Jonsson vid den pressträff Norrköpings kommun höll när träden anlände till Östra Promenaden.

Byggnadsminnesmärkta alléer

Norrköping ståtliga och unika alléer i promenaderna planterades i slutet av 1800-talet. De bestod ursprungligen av 1 847 kejsarlindar Tilia x europaea ’Pallida’ och är byggnadsminnesmärkta. Det senare är ytterst ovanligt för något som inte är en byggnad. Förutom Norrköpings Norra, Södra och Östra promenader (det finns ingen Västra) är det bara Trädgårdsföreningen i Göteborg som förärats en sådan utmärkelse.

I början av 1990-talet gjordes bedömningen att träd i vissa partier skulle behöva bytas ut inom 20-25 år. Det var då Billbäcks plantskola kom in i bilden. Sedan dess har företaget arbetat med projektet tillsammans med kunden Norrköpings kommun.

– Vi började med ett urvalsarbete, där vi valde ut två individer på Norra Promenaden som moderplantor. Materialet okulerade vi på grundstam av bohuslind, Tilia platyphyllos, och nu har vi haft träden i odling i 25 år, berättar Claerens Jacobsen, ägare och trädexpert på plantskolan.

Ska färdigställas 2023

Byggnadsminnesmärkningen innebär bland annat att alléerna ska vårdas på ett sådant sätt att karaktären bevaras. I det nu pågående projektet har det betytt att kommunen behövt godkännande från länsstyrelsen för att byta ut träden, något som blev klart i januari i år. I september togs Östra promenadens då kvarvarande 162 gamla lindar ner. Det är dessa som nu ska ersättas av 190 nya. Hälften av träden ska vara planterade i mars 2022, varav 43 stycken ska ha kommit på plats före årsskiftet. Hela projektet beräknas vara avslutat sommaren 2023.

– För oss är det här ett helt unikt projekt, på flera sätt. Vi har aldrig tidigare levererat så stora träd i så stort antal, säger Emelie Billbäck, som vuxit upp med de här speciella kejsarlindarna och som ser fram emot att fortsätta följa dem på en plats där de är synliga för fler.

Emelie Billbäck och Martina Pettersson från Billbäcks var på plats i Norrköping.

Text: Berit Haggren Foto: Billbäcks Plantskola