Nytt från E-planta 2020: Norrländsk klon av skogslönn

Klonen Acer platanoides RESIDENS™ E är särskilt utvald för norrländska förhållanden. Den har bra kronbyggnad, är enhetlig och härdigare än andra E-märkta skogslönnar.

Residens™ E är utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, i parken vid länsresidenset i Umeå. Materialet har visat sig ha goda egenskaper och fin utveckling under mer än 50 års tid. Eftersom Residens™ E är en klon är träden mer enhetliga än vad som gäller för fröförökade lönnar, till exempel fk Ultuna E. De är lämpliga som park- och gatuträd och rekommenderas särskilt för Norrland.

Klonen kännetecknas av bra kronbyggnad med dominant huvudstam. Träden är storleksmässigt jämförbara med fk Ultuna E men har något bättre förgrening. De är större än träd av fk Pernilla E, se förteckning över E-märkta skogslönnar nedan. Höstfärgen är lysande i rött, orange och gult. Residens™ E förädlas genom okulering på grundstam av fk Ultuna E och är härdig i zon 1-5(6).

Skogslönn utvecklas bäst i sol till halvskugga. Den växer bra på de flesta jordar som inte är extremt torra eller blöta. Arten är mycket känslig för täta, kompakterade och dåligt dränerade jordar. Vid sådana markförhållanden är frostskador i form av skadade grenar och stamsprickor vanliga. Den är också känslig för djup plantering. För säker etablering bör barrotade träd inte användas vid stamomfång 14-16 cm och större.

Lönnar hör till de växter som blöder vid beskärning på våren. De ska därför beskäras i juli, augusti eller september.

Skogslönn är vanligen ett stort och praktfullt träd med bred och rundad krona. Den blommar med små, gröngula blommor i täta, kvastlika samlingar strax innan bladen slår ut. Blomningen är både vacker och väldoftande, och dessutom en viktig näringskälla för humlor och bin. Bladen är handflikiga och får fina höstfärger. De är mer intensiva i mellersta och norra Sverige än i Sydsverige.

Övriga E-märkta skogslönnar

Acer platanoides fk Ultuna E
Detta är den första skogslönnen i E-systemet. Den har varit med sedan starten 1990. Ett stort och brett träd med tät rundad krona med sluten form. Höjd: 15-20 m. Zon 1-4(5).

Acer platanoides fk Pernilla E
En förbättrad frökälla med bättre kronbyggnad och ökad enhetlighet jämfört med fk Ultuna E. Stort träd med sammanhållen sluten krona. Höjd: 15-20 m. Zon 1-4.

Acer platanoides Parad® E (’Ep Acepa’PBR-AF)
Klon som valts ut ur fk Pernilla E. Parad® E avviker genom en smalare krona, bredden ligger mellan ’Farlake’s Green’ och ’Olmsted’. Höjd: 15-20 m, bredd: 4-8 m. Zon 1-4(5).

Acer platanoides Raket® E (’Ep Acera’PBR-AF)
Ett fynd från Billbäcks Plantskola, upptäckt i en odling av fk Ultuna E. Sorten har ett mycket smalt växtsätt, betydligt smalare än till exempel ’Columnare’ 1,2,3 från Tyskland, och är utmärkt som formträd. Slutlig höjd är inte känd men eventuellt 15-20 m. Då moderträdet var 8 m högt hade det en krondiameter på ca 60 cm och stamomfång 20-25. Efter etablering på växtplatsen uppskattas den årliga tillväxten till 40-60 cm. Zon 1-4(5).

Acer platanoides Trumf E
Urval från en plantering i Gävle där lönnen stått sedan 1940-talet. Sorten bildar träd med reducerad tillväxt och kompakt krona redan i ungdomen. Utvecklas sedan långsamt på höjden och blir brett pelarformigt högbyggd och tät. Sluthöjd 10-12 m, 3 m bred. Zon 1-4(5). Trumf intar en mellanställning mellan Raket och Parad. Därnäst i tillväxtshänseende och storleksutveckling är fk Pernilla E (i vilken Parad ingår) och slutligen fk Ultuna E som har störst tillväxt och utvecklas till stora vidkroniga träd av traditionell typ.

Text: Berit Haggren
Källa: E-planta