Kvalitetsregler för plantskoleväxter i ny tappning

LRF Trädgård Plantskola har släppt en uppdaterad version av reglerna för kvalitet vid produktion och handel med plantskoleväxter. Förutom faktauppdatering har den nya upplagan fått en lättare layout och blivit smidigare att söka i.

– Vi har gått igenom hela häftet, lagt till nya definitioner, bytt ut alla bilder och uppdaterat texter, särskilda regler för fruktplantor och en hel del annat. Hänvisningar till olika aktuella förskrifter har också setts över, säger Maja Persson på LRF Trädgårds kansli som varit redaktör.

En tryckt version av kvalitetsreglerna kostar 100 kr plus moms och porto. Digital version är gratis. Beställ eller ladda ner från LRF Trädgårds hemsida.

Text: Berit Haggren