Nu kan du bli certifierad plantskolist!

I januari startar en ny plantskolistutbildning. Det är en uppdragsutbildning, beställd av och utvecklad i samarbete med den svenska plantskolebranschen. Sök senast den 12 december!

Under utbildningen varvas teori och praktik. Foto: Bo Andersen

De svenska plantskoleföretagen har, liksom övriga företag inom de gröna näringarna, svårt att hitta kvalificerade medarbetare.

– Detta hämmar företagens och branschens utveckling, säger Miriam Dovrén på Eriksbo Plantskola. Marknaden för produkterna finns men utan utbildade medarbetare kan inte branschen växa och utvecklas.

De svenska odlingsplantskolorna inom LRF Trädgård/Plantskola har under lång tid arbetat för att få till stånd plantskoleutbildningar inom det gängse utbildningssystemet. Bland annat har ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar tagits fram i samarbete med trädgårdsskolor, men inga platser har beviljats.

Alla är välkomna

Därför har nu LRF Trädgård/Plantskola tagit saken i egna händer. Organisationen har vänt sig till utbildningsanordnaren Hvilan Utbildning AB och helt enkelt beställt en uppdragsutbildning inom området plantskola. LRF Trädgård/Plantskola har dessutom ansökt om medlemskap i TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté, för att inom dess ramar få möjlighet att utfärda yrkesbevis och ge personer som genomfört utbildningen en certifiering.

Utbildningen ses av plantskoleföretagen som ett steg i att vidareutveckla sina egna medarbetare och därmed också företagen, men vem som helst som uppfyller förkunskapskraven är välkommen att söka. När utbildningsutskottet inom LRF Trädgård/Plantskola presenterade utbildningen på Sveplantgruppens” höstmöte anmälde många deltagande medlemsföretag direkt intresse av att skicka medarbetare till skolbänken och yrkesutbildningen. Utbildningspaketet syftar till att ge kompetens för att arbeta inom yrkesrollerna plantskolearbetare, arbetsledare inom plantskola och produktionsledare, plantskola.

Sex veckor på tre år

Utbildningen kommer att genomföras som sex veckors skolförlagd undervisning på Hvilan Utbildning i Åkarp, fördelat på två skilda veckor varje vinter under tre års tid. Under de skolförlagda veckorna görs även studiebesök på närbelägna plantskolor som bedriver verksamhet motsvarande de kurser som respektive vecka innehåller. Undervisningen sker både teoretiskt och praktiskt. Kurserna har planerats i samarbete med plantskoleföretagen för att på bästa sätt matcha in dem i företagens säsonger, vilket ger möjligheten för plantskolorna att fortbilda sin personal under lågsäsong.

Kunskapskontroller sker i slutet av varje utbildningsvecka. Om resultatet på den studerandes kunskapskontroll blir godkänt resulterar det i ett yrkesbevis. Om studenten fullföljer hela utbildningen och får godkänt på samtliga kontroller får studenten sex yrkesbevis vilket i sin tur ger en certifiering. Endast de studenter som fullföljer hela utbildningen blir alltså certifierade planskolister, men de som går enstaka veckor har ändå möjlighet att få ett eller flera yrkesbevis. Kurserna innehåller bland annat växtfysiologi, sortimentkunskap, växtskydd och växtnäring, plantskoleteknik, ekonomi, lagar och regler och arbetsledning.

Förkunskapskraven för utbildningen är:
– Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska
– Arbetat två eller flera säsongen inom trädgård (> 12 mån)
Eller arbetat minst en säsong på plantskola (> 6 mån)
Eller har en utbildning inom trädgård på gymnasial-, yrkeshögskole- eller högskolenivå

Mer information om utbildningen hittar du på Hvilan Utbildnings hemsida under fliken vuxenutbildning, eller kontakta Maja Persson på LRF Trädgård: 0413-55 90 32.

”Sveplantgruppen organiserar producenter av vedartade växter inom LRF Trädgård/Plantskola.

Text: Ida Backström
Foto: Bo Andersen och Miriam Dovrén