Medalj till Elisabet!

Hortonom Elisabet Nilsson, Elitplantstationen, har tilldelats medalj för förtjänster inom trädgårdsodling. Det handlar om Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj, som delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Elisabet Nilsson har arbetat fram metoder för effektiv produktion av friska plantor åt plantskolenäringen. Foto: Lars Torstensson

Elisabet fick medaljen för sitt ledarskap och för sitt engagemang för Elitplantstationen som en länk mellan hortikulturell växtförädling och svensk trädgårdsodling, samt för att ha medverkat till utveckling av ett friskt, Sverigeanpassat växtmaterial för plantskolorna.

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut trädgårdsmedaljerna vid sina sommarmöten. I år hölls mötet i Landskrona den 16-18 augusti.

Klimatanpassat växtmaterial i fokus

Just denna gång hade RST siktat in sig på vikten av att såväl yrkesverksamma odlare som fritidsodlare har tillgång till ett bra och klimatanpassat växtmaterial. Klimatförändringarnas effekter gör detta allt mer angeläget. Därför utsågs i år tre medaljörer som alla bidrar till att landets odlare får tillgång till bästa möjliga växtmaterial.

Förutom Elisabet Nilsson fick Björn Aldén, dendrolog och vetenskaplig intendent, och Lena Nygårds, kulturvetare och författare, ta emot trädgårdsmedaljer.

Björn Aldén. Foto: Jin Murata
Björn Aldén. Foto: Jin Murata

Björn Aldén fick medalj för sitt arbete med att utveckla och tillgängliggöra SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, samt informationsverksamheten vid Göteborgs botaniska trädgård. Tack vare Björns insatser har vi dels en säkerhet vad beträffar namn och växtslag, dels en ökad kunskap om och insikt i betydelsen av det vedartade växtmaterialet.

Lena Nygårds. Foto: Saga Axberg Svensson
Lena Nygårds. Foto: Saga Axberg Svensson

Lena Nygårds var tidigare verksam som projektledare för Fröuppropet inom POM, Programmet för odlad mångfald. Hon tilldelades medaljen för sin kulturhistoriska trädgårdsgärning: medverkan till att rädda ett grönt kulturarv som varit på väg att försvinna för alltid.

Växtforum ber att få gratulera alla tre medaljörerna!

När det gäller Elisabet och Elitplantstationen kommer vi inom kort tillbaka till dem i en separat artikel.

Text: Berit Haggren