Här länkas förädling och produktion samman

Det är här det börjar! Elitplantstationen förökar upp nytt, unikt, klimatanpassat, friskt och sortäkta utgångsmaterial till de svenska odlingsplantskolorna.

I utvecklingsarbetet ingår att hitta och föröka växter för funktioner där dagens sortiment har brister.
Elisabet Nilsson med smulgubben Rebecka.
Elisabet Nilsson med smulgubben Rebecka.

Verksamhetschef Elisabet Nilsson uttrycker det som att de är länken mellan hortikulturell växtförädling och svensk trädgårdsodling. Det är på Elitplantstationen de nya sorter av äpple, blåbär, havtorn, rosor, klematis och en hel del annat som valts ut hos grannen, Institutionen för växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Balsgård, tar steget från forskningsmiljö till kommersiell produktion.

Till anläggningen strax norr om Kristianstad kommer också nya växter från andra förädlare, från urvalsarbete på universitet, i enskilda plantskolor och hos enskilda personer, från naturen och från olika typer av anläggningar. Elitplantstationen är kort sagt ett samlande nav för organisationer, företag och människor som på olika sätt arbetar för att vi i Sverige ska få tillgång till riktigt bra växter för vårt klimat. Det vänder sig hit för att få sitt unika material uppförökat och förmedlat till marknaden. Elitplantstationen, som har specialkompetens när det gäller förökning, utvecklar en lämplig förökningsmetod för det aktuella växtslaget och säljer sedan småplantor vidare till produktionsplantskolorna.

Står bakom E-planta och Grönt kulturarv

Till Elitplantstationens uppgifter hör att bevara utgångsmaterial och moderplantor som är genetiskt definierade och fria från allvarliga skadegörare. Det är Elitplantstationen som tillsammans med plantskolenäringen och sina andra huvudmän, se nedan, introducerat E-plantsystemet och som äger varumärket E-planta.

Tillsammans med Jordbruksverket och branschen har de utvecklat och infört produktionssystem för certifierade plantor, rensade från plantburna sjukdomar. Det är också Elitplantstationen som är samarbetspartner när det gäller förökning och introduktion av växter under varumärket Grönt kulturarv. Om dem kan du läsa mer här och här.

En ny, lovande integrifolia-klematis.
En ny, lovande integrifolia-klematis.
Blåbäret REKA.
Blåbäret REKA.
Havtorn LOTTA E ger förhållandevis söta bär.
Havtorn LOTTA E ger förhållandevis söta bär.

Kort om EPS

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) grundades 1987. Stiftare var Gröna näringens riksorganisation, Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Movium. Stiftelsens uppgift är att bevara och bevaka att det finns ett friskt och klimatanpassat utgångsmaterial av träd, buskar, perenner, frukt- och bärväxter samt att tillhandahålla detta för svenska plantskolor och slutanvändare. Verksamheten drivs utan vinstsyfte.

Text och foto: Berit Haggren