Marktäckande buskar att lita på

Precis som med träd behöver vi en större mångfald av buskar i offentliga miljöer. I ett nytt faktablad från SLU skriver Henrik Sjöman om låga marktäckande buskar och lyfter tre arter med stor potential.

Nytillväxten hos getris, Diervilla lonicera, har en snygg roströd ton.

Arterna är doftsumak, Rhus aromatica, getris, Diervilla lonicera, och krypidegran, Taxus baccata ’Repandens’. De hör till de buskar som finns planterade på försöksfälten i Alnarp där SLU och de svenska produktionsplantskolorna studerar en mängd arter från när och fjärran inom ramen för det gemensamma projektet Låga marktäckande buskar. Henrik Sjöman, SLU, är projektansvarig och målsättningen är att ta fram pålitligt växtmaterial för offentliga miljöer. De nämnda arterna har identifierats som särskilt intressanta och är nu föremål för ett intensivt selektionsarbete.

När det gäller doftsumak, Rhus aromatica, letar man efter genotyper med för arten snabb tillväxt, tätt växtsätt och en sluthöjd på 80 cm. Flera typer som uppfyller kraven provodlas redan och Henrik Sjöman räknar med att de ska finnas på marknaden inom en snar framtid.

De getris som finns i odling idag är främst den rena arten Diervilla lonicera samt sorten ’Dilon’. Inom projektet hoppas man kunna ta fram fler sorter med varierande växtsätt och uttryck.

Krypidegran, Taxus baccata ’Repandens’, har visat sig bestå av flera olika typer, från riktigt låga marktäckande plantor till typer som kan bli närmare två meter höga. I projektet har intressanta genotyper valts ut, och framöver kommer den som väljer krypidegran att ha ett mer pålitligt växtmateral att tillgå än vad som är fallet idag.

Söker buskar för olika miljöer

Henrik Sjöman informerar i det nya faktabladet grundligt om de tre utvalda arterna. Han ger också en introduktion i ämnet låga marktäckande buskar i allmänhet och berättar om samarbetsprojektet mellan SLU och svensk plantskolenäring. Projektet syftar till att ta fram sorter med marktäckande växtsätt, kapacitet att hantera olika typer av växtmiljöer samt kapacitet att leverera olika ekosystemtjänster. Buskarna ska vara täta, täcka marken väl och ha en viss höjd.

För gott resultat på växtplatsen är rätt planteringsavstånd en viktig faktor. Buskar som står för tätt konkurrerar med varandra vilket försvagar plantorna. Dessutom pressas de till att växa på höjden och blir då högre än normalt för respektive art.

Med snabb etablering och tidig tillväxt sluter sig planteringen på kortast möjliga tid. För att lyckas med detta krävs goda markförhållanden, noggrann bevattning och noggrann ogräsbekämpning under etableringstiden, skriver Sjöman.

Projektet om selektion och kunskapsutveckling gällande låga marktäckande buskar är finansierat av Partnerskap Alnarp och Movium Partnerskap i samarbete med E-planta ekonomisk förening. Projektansvarig är Henrik Sjöman, SLU. Här finns faktabladet Låga marktäckande buskar för offentliga miljöer.

Text och foto: Berit Haggren