Åtta nya Grönt kulturarv®-sorter inför 2019

Lanseringen av särskilt värdefulla växter från Programmet för odlad mångfalds inventeringar år 2002-2010 fortsätter. Våren 2019 blir ytterligare åtta äldre trädgårdsväxter tillgängliga på marknaden; två perenner, tre rosor och tre humlesorter.

Blodalunrot 'Smedsberget' är fin som marktäckare, i rabatter och som kantväxt.
Blodalunrot, Heuchera sanguinea ’Smedsberget’

Kommer från Lycksele i Lappland och är den nordligaste sort som hittills lanserats som Grönt kulturarv. Sorten har fått sitt namn efter stadsdelen Smedsberget där blodalunroten odlats sedan 1930-talet. I en av villorna på berget bodde Bertil och Tora med familj. Bertil var kamrer vid ett av skogsbolagen och en kunnig och intresserad trädgårdsodlare på fritiden. År 1947 flyttade den nygifta Kerstin in i en grannfastighet på Smedsberget. Hon var också passionerat intresserad av trädgård och började genast plantera växter, ofta sådan hon fick av vänner, grannar och släktingar. Någon gång kring 1950 fick hon blodalunroten av Bertil och tant Tora som Kerstin känt sedan barnsben. Blodalunroten minns hon sedan sin barndom på 1930-talet och det är hos Kerstin som den bevarats fram till idag. Blodalunrot ’Smedsberget’ blommar i juni med mörkt rosa blommor på rödlila stjälkar. 60 cm hög. Mörkgröna bladrosetter. Bra som marktäckare, kant- eller rabattväxt.

Silvrig höstanemon Anemone tomentosa ’Föräldrahemmet’

Är insamlad i Uppland, men har odlats i både Småland och Stockholm. När Axel och Sveas egnahemshus i Norra Ängby i Stockholm stod färdigt i mitten av 1930-talet blev det dags att börja tänka på plantering av trädgården. Sommaren 1937 for familjen på besök till Axels föräldrahem utanför Rottne i Småland, som man brukade göra varje år. Föräldrahemmet var ett lantbruk och på somrarna hjälpte Axel, Svea och deras barn till att ta in skörden. Just det här året fick familjen med sig delningar av tre sorters höstflox och den silvriga höstanemonen för att plantera i sin egen trädgård. Axel och Sveas dotter Inga-Britt minns hur växterna sveptes in i papper, togs med på tåget och planterades vid huset i Norra Ängby. Många år senare fick Inga-Britt med sig plantor av höstanemonen när hon fått en egen trädgård i Roslagen. Där blommar den varje höst och påminner om inte bara ett utan två föräldrahem: Axels föräldrahem utanför Rottne och Inga-Britts föräldrahem i Norra Ängby.
Silvrig höstanemon ’Föräldrahemmet’ är en tålig, vacker höstanemon som är härdigare än många höstanemonhybrider. Sorten blir 120-130 cm hög och blommar med ljust rosalila blommor i luftiga klasar.

Bourbonros Rosa (Bourbon-Gruppen) ’Strömsro’

En unik gammaldags buskros, sannolikt med utländskt ursprung, vars originalnamn inte gått att finna. Återintroducerad under varumärket Grönt kulturarv® och namngiven med ett nyskapat namn. Känd i svensk kultur sedan åtminstone slutet av 1920-talet, möjligen sedan 1890-talet. Sorten är namngiven efter fastigheten ’Strömsro’ i Kisa, Kinda kommun i Östergötland. Fastigheten uppfördes av postmästare Gustaf Erik Ström år 1901 och har sedan dess kallats Strömsro. Huset innehöll Kisas postkontor fram till 1920-talet och postmästarens privatbostad. Den nuvarande ägarens familj köpte fastigheten 1936 och rosen växte då i trädgården. Rosen planterades således någon gång mellan 1901 och cirka 1930.
’Strömsro’ är en enastående vacker sort med en tidig blomning som infaller 7-10 dagar före andra tidigblommande sorter, t. ex. ’Alba Maxima’. Öppet växtsätt med styva huvudgrenar och sidogrenar. Bladen är karaktäristiskt blåaktigt mörkgröna, matta till svagt glänsande. Blommorna är 8-10 cm i diameter, tätt fyllda med ofta fler än 100 kronblad. Blomfärg varierar beroende på temperaturen, från nästan kallt ljust rosa till varmt, lysande och neonaktigt rosa. Höjd 1,8–2,5 meter. Förhållandevis frisk. Zon 4-5.

Remontantros Rosa (Remontant-Gruppen) ’Selma Dahlberg’

Med största sannolikhet en äldre, redan namngiven sort med utländskt ursprung, men det har inte varit möjligt för Pom att finna rosens ursprungliga namn. Känd i svensk kultur sedan slutet av 1890-talet. Remontantrosen ’Selma Dahlberg’ är insamlad till Nationella genbanken från Rimbo i Norrtälje kommun.
För att vara en sort i Remontant-Gruppen är ’Selma Dahlberg’ en i flera avseenden enastående sort. Det gäller främst den långa livslängden och att den växer så bra på egna rötter. Växtsättet är ofta tämligen öppet med upprätta till bågböjda grenar. Under goda odlingsbetingelser blir den ibland över två meter hög, med sämre betingelser inte ens meterhög. Bladverket är grönt till olivaktigt grönt och matt. Blommorna är mycket stora (9-12 cm i diameter), vackert formade och har en stark, säregen doft. Blomfärgen antar olika skiftande rosa nyanser beroende på temperaturen, från varmt rosa över mörkt rosa till mörkt karminrosa. Zon 4 (5).

Spinosissima-ros Rosa (Spinosissima-Gruppen) ’Hällestorp’

En spontant bildad hybrid med svenskt ursprung, introducerad och namngiven av Pom 2018. Sorten har fått sitt namn efter fyndplatsen Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. Är endast känd från denna växtplats. Dess ålder är okänd, men den uppkom troligen någon gång under 1970-talet.
En utsökt vacker buskros med rikt förgrenat, tätt och väl sammanhållet växtsätt. De magnifika, ofta tvåfärgade blommorna är dess främsta kännetecken. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Kronbladens yttre delar är ljusare än de basala delarna och under varma år blir den rosa färgen mörkare och kontrasten mot de ljusa partierna starkare. Under kalla år blir kronbladen jämnare färgade, nästan helt utan kontrast mellan de yttre och inre delarna. Doften är stark och söt av honung. Blomningen är mycket riklig tidigt på växtsäsongen, främst under första halvan av juni i de varmaste delarna av landet. Höjd 1,2–1,5 meter. Zon 1-5 (6).

Humle

Den populära Grönt kulturarv-humlen utökas med ytterligare tre sorter. Nyheter 2019 är humle Humulus lupulus ’Mauritz 85’, ’Svalöf E’ och ’Svalöf S’, tre återfunna sorter från svensk växtförädling.

Under första världskriget hade leveranserna av humle från Tyskland nästan upphört och därför togs initiativ för att få igång humleodling i större skala i Sverige igen. År 1923 påbörjades odlingarna i skånska Näsum, en trakt som redan Linné pekat ut som lämplig för humleodling. Odlingarna expanderade snabbt och vid Svalöf påbörjades också ett växtförädlingsarbete för att få fram en svensk lättplockad sort med tidigare mognad än de europeiska. Resultatet blev ’Mauritz 85’ döpt efter humlegårdsmästaren Mauritz Paulin. Denna sort odlades mycket i Näsum men fler kloner ur förädlingsarbetet har kunnat återfinnas.

’Mauritz 85’ mognar i slutet av augusti med cylinderformade kottar på medellånga sidogrenar. Kottarna har i provbryggning gett ett utmärkt öl med en blommig och örtig/kryddig arom. Blommig smak med undertoner av citrus/grape.

’Svalöf E’ mognar under andra hälften av augusti med medelstora, runda kottar. Gav i provbryggning ett öl med arom av tall/kåda/ceder.

’Svalöf S’ mognar i slutet av augusti med tydligt humledoftande, medelstora rektangulära kottar. Gav i provbryggning ett öl med smak av tropiska frukter och citrus/grape.

’Mauritz 85’
’Svalöf S’
’Svalöf E’

 

 

 

 

Källa: Programmet för odlad mångfald, Grönt kulturarv. Foto: Linnea Oskarsson, Lars-Åke Gustavsson och Erik de Vahl.