Kan man flytta en plantskola?

Nya Eriksbo Plantskola växte omsättningsmässigt men kunde inte öka sin egen produktion. Den arrenderade arealen var redan utnyttjad till bristningsgränsen och några möjligheter att köpa till mark fanns inte. Då tog de sina buskar, fruktträd och ungträd och flyttade sex mil.

Nya Eriksbo Plantskola första säsongen efter flytten.

Det nya stället är en före detta mjölkgård utanför Köping. Här fanns 19 hektar mark varav 10 hektar åker och bra byggnader som relativt enkelt kunde byggas om för plantskolans behov. Förvandlingen från mjölkgård till plantskola inleddes direkt efter övertagandet med markarbeten, anläggning av bäddar och droppbevattningssystem.

Växtforum hälsar på i augusti 2014, ett halvår efter det som ägare och vd Miriam Dovrén kallar den stora flytten. Den som inkluderade maskinpark, kontor, installation av internet, server och nätverk bland annat. Flytten av växter pågick successivt hela förra vintern. Färdigvara lagrades in för vintern på det nya stället och alla småplantor på det gamla utanför Västerås.

Produktionsledare Elisabeth Rovelstad berättar om hur de arbetat systematiskt vid inlagringen för att de nya bäddarna sedan smidigt skulle kunna fyllas på rätt sätt efterhand. Och om utmaningen i att planera uppbyggnaden av en helt ny plantskola på öppen åkermark.

– Det är många faktorer att ta hänsyn till. Varifrån blåser det? Rörelseflödet i arbetet… Vi hade två testbäddar här förra året för att prova ut bevattningen under sommaren. När produktionen är igång måste det fungera.

Bygge av bäddar.
Bygge av bäddar.
Flytt av maskiner.
Flytt av maskiner.

Utmaning som involverar alla

– Hela processen har varit intensiv och krävt planering. Vi har arbetat med produktion, flytt och uppbyggnaden här samtidigt, säger Elisabeth.

– Ja, Elisabeths team har ibland fått bygga bäddar för att sätta plantorna på parallellt med produktionen, fyller Miriam i.

Syftet med flytten var inte att öka omsättningen så mycket mer, men att kunna producera mer själva. Före flytten stod den egna produktionen för 25 procent av omsättningen. Målet är att komma upp i en självförsörjningsgrad på 40-45 procent.

– Det vi byggt nu är etapp ett, det är 15 000 kvadratmeter effektiv odlingsyta. Vi räknar med att ha full produktion år 2018 på 36 000 kvadratmeter. Det innebär en tredubbling av vår tidigare produktion, och vi kommer fortfarande att ha mark kvar, konstaterar Miriam belåtet.

Hon är också nöjd med hur arbetet flutit på så här långt.

– Allt har gått smidigare än jag hade förväntat mig. Jag hade ställt in mig på att det här kommer att bli skitjobbigt, jag kommer knappt att överleva, men jag kör ändå. Jag är väldigt glad och tacksam gentemot mina medarbetare, och efter att vi gått igenom det här tillsammans känner jag dem alla betydligt bättre.

På jakt efter mer vatten.
På jakt efter mer vatten.
Anläggning av ny brunn.
Anläggning av ny brunn.

Hur har det gått sedan?

Vi ringer upp Miriam Dovrén för att höra vad som hänt sedan besöket förra året:

– Nu när vi fått lite distans och hunnit utvärdera kan vi konstatera att samma år som vi flyttade slog vi försäljningsrekord och passerade 20 miljoner i omsättning. Inte konstigt att vi var lite trötta…

Under vintern 2014–2015 hann Miriam och hennes medarbetare utvärdera rätt mycket och landa ordentligt i de nya lokalerna. Företaget har varit med i Lean Lantbruk och varje lokal har fått namn och färg och alla verktyg och redskap börjar hitta sina rätta platser.

– Lean-principerna har varit väldigt viktiga i vårt arbete med att komma i ordning och att fördela ansvar – att involvera hela personalstyrkan i arbetet med att skapa vår nya, gemensamma arbetsplats.

– Nu har vi överlevt ytterligare en vårsäsong och vi är starkare, gladare och mer vältrimmade än någonsin. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men möjligheterna är betydligt fler än hindren, säger Miriam Dovrén.

Så, ja. Man kan flytta en plantskola!

Elisabeth Rovelstad
Elisabeth Rovelstad
Miriam Dovrén
Miriam Dovrén


Text: Berit Haggren
Foto: Berit Haggren och Nya Eriksbo Plantskola