Bästa fruktsorterna utsedda

PRESS Bra och friska sorter är grunden för ett lyckat odlingsresultat. Fruktexperter över hela landet har nu utvärderat dagens fruktträdssortiment. De har också utsett de bästa fruktsorterna för svenska trädgårdar. Här är listorna!

Amorosa E är en av de rekommenderade fruktsorterna. Foto: Berit Haggren

Det är en gedigen sortimentsanalys som genomförts och 39 fruktexperter har varit engagerade. Var och en värderade de sorter som vederbörande har erfarenhet av. Resultaten har sammanställts och en arbetsgrupp med representanter från produktions- och handelsledet har gått igenom dem i detalj.

Birgitta Svensson
Birgitta Svensson

– Nu vet vi vilka fruktsorter som är att rekommendera för svenska förhållanden. Vi kan också på goda grunder föreslå en förnyelse av sortimentet, säger Birgitta Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och projektledare för Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter.

Solveig Sidblad
Solveig Sidblad

Solveig Sidblad är trädgårdskonsulent i Fritidsodlingens Riksorganisation. Hon ser sortimentsanalysen som mycket värdefull för svenska fritidsodlare:

– Att en sort finns med bland de rekommenderade är en kvalitetsgaranti. Det finns en mängd sorter att välja på i handeln och det är svårt att få information om alla sorters egenskaper. Utvärderingen har visat att de rekommenderade sorterna är bäst, friskast och säkert härdiga till de angivna zonerna. De ger helt enkelt större chanser att lyckas med sin odling.

Ny modell för utvärdering

Parallellt med sortimentsgenomgången har man inom projektet utvecklat en modell för utvärdering av nya sorter. Den omfattar insamling, testodling, dokumentation, utvärdering och information. Modellen finns nu på plats och har börjat användas inför lansering av nya sorter av frukt och bär.

– Det betyder att nya sorter av frukt- och bärväxter blir väl utvärderade och att vi därmed får kunskap om hur odlingsvärda de faktiskt är. Det bör innebära att sorter som inte håller måttet aldrig släpps ut på marknaden, eller att de snabbt dras tillbaka, vilket gynnar både konsumenter, handel och odling, säger Elisabet Martinsson, Elitplantstationen, som leder det vidare arbetet.

De mest odlingsvärda sorterna kommer från hösten 2015 att säljas under varumärket E-planta. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta kommer att vara märkta med Grönt kulturarv. Bland de senare finns dels sorter som även är E-märkta, dels andra sorter. Alla fruktträd som marknadsförs under varumärkena E-planta eller Grönt kulturarv är certifierade, alltså virusfria.

Elisabet Martinsson
Elisabet Martinsson

Här finns listorna på Våra bästa äpplen, Våra bästa päron, Våra bästa plommon, Våra bästa körsbär och Grönt kulturarvssorterna.

Text: Berit Haggren
Foto: Ulrika Flodin Furås och Lars Torstensson.