Havtorn – för bär och silvriga toner

Vackra, smakliga och supernyttiga bär, snyggt bladverk, fixar salta vindar… Det kan finnas många anledningar att plantera havtorn. Välj sort efter vilka egenskaper du prioriterar!

På Balsgårds försöksfält blir variationen mellan olika havtornssorter tydlig.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet på Balsgård har de arbetat med havtorn sedan mitten av 80-talet. De testar nordiska, baltiska, ryska och asiatiska sorter och utvecklar egna, som är anpassade för svenskt klimat. Just anpassningen är viktigare än man kanske omedelbart tror.

– Havtorn är en pionjärväxt som är känslig för lokalklimatet, och det handlar inte bara om temperaturer. Är sorten inte anpassad får den frostskador, stressas och angrips av skadegörare av olika slag. Därför behöver man pröva materialet där det ska odlas, säger Kimmo Rumpunen, forskare och ansvarig för växtförädlingen av havtorn på Balsgård.

Den sort som Kimmo anser är mest robust av alla han testat är SOL. Det är dessutom en av Balsgårds egna selektioner.

– Den är utmärkt för yrkesmässig bärproduktion. Sorten har hög avkastning av väldigt aromrika, syrliga bär och samtidigt har den tillräcklig växtkraft för att tåla kontinuerlig beskärning. Det är också en bra sort för havtornsodling i hemträdgårdar där det finns gott om plats. Busken blir rätt stor.

Kimmo Rumpunen
Kimmo Rumpunen
SOL
SOL

Skörd på fjolårsskotten

Det där med att tåla kraftig beskärning är viktigt eftersom skörden sker genom att grenar med bär – de utvecklas på fjolårsskotten – klipps av. Grenarna stoppas i påsar, som sedan läggs i frys. När bären är helt genomfrusna kan man slå påsen mot hårt underlag så att bären lossnar. Att man inte plockar bären direkt från buskarna beror bland annat på att de har vassa tornar. Hur många och hur vassa dessa är varierar en del mellan sorterna.

– Klippningen är också ett bra sätt att hålla busken frisk och på lagom höjd. Den behöver ändå föryngringsbeskäras och skördetiden sammanfaller med den bästa beskärningsperioden, säger Kimmo.

LOTTA E har sötaste bären

Havtornsbär har hög syrahalt och upplevs i allmänhet som mycket syrliga. På Balsgård har man riktat in förädlingsarbetet på att få fram sorter med extremt söta bär – med havtornsmått mätt. Detta är ett led i att skapa förutsättningar för yrkesmässig produktion av svensk bärråvara till olika produkter där havtornsbärens hälsofrämjande innehåll tas tillvara. Ett resultat av detta arbete är den E-märkta havtornssorten LOTTA.

– LOTTA har de sötaste bären av alla havtornssorterna och ger hög skörd. Det är en utmärkt sort för yrkesodling men är också särskilt utvald för att, tillsammans med hansorten SVENNE, fungera bra i mindre anläggningar och hemträdgårdar.

SVENNE E och LOTTA E har gener från svenskt havtornsmaterial från Uppsalatrakten och en väl dokumenterad odlingssäkerhet till och med zon 5. De blir inte lika stora som de flesta andra sorter och förutom att LOTTA ger rikligt med färgstarka bär är de även snygga buskar med vackert silvergrått bladverk. De fungerar alltså även som prydnadsbuskar.

LOTTA
LOTTA
SVENNE
SVENNE
'Ljublitelskaja'
’Ljublitelskaja’

En annan sort som Kimmo lyfter fram är den ryska ’Ljublitelskaja’. Det är en normalt mycket frisk sort med vackert växtsätt. Den har ytterst få tornar och ger hög avkastning.

– Bären har inte särskilt stark havtornssmak men sorten är ändå odlingsvärd i både hemträdgårdar och i yrkesodling.

Skildkönad

Havtorn har hon- och hanblommor på skilda plantor. För att det ska bli bär behövs därför en hanplanta som blommar samtidigt som honplantorna. Eftersom blommorna vindpollineras gäller det också att plantera hanplantan nära och rätt sida om honplantorna i förhållande till den förhärskande vindriktningen. Man kan räkna med att en hanplanta räcker för fem honplantor.

– Hanplantor är tyvärr ofta svaga, men en väldigt bra sort är ’Lord’, det är en sort från Lettland. SVENNE är ett annat bra alternativ, i synnerhet för hemträdgårdar. Blomningstiden är också densamma som för LOTTA.

Även hanplantor behöver föryngringsbeskäras och Kimmo rekommenderar att man beskär dem på samma sätt som honplantorna vid skörden.

För ljusa platser

Havtorn behöver en ljus och solig växtplats och trivs på de flesta jordar. Tack vare kvävefixerande bakterier på rötterna behöver de inte gödslas med kväve. Alla havtorn skjuter rotskott så de ska inte planteras utmed husväggar, trottoarer eller på andra ställen där rotskotten kan orsaka skada. I klippta gräsytor är dock skotten lätta att hålla i schack med gräsklipparen. Kimmo understryker att havtorn även är en växt för offentliga miljöer:

– Inte minst i kustnära områden är havtorn förträfflig. Den förhindrar erosion och förbättrar jorden genom sin kvävfixering. På större ytor kan det vara intressant att arbeta med fröplantor för att få så stor variation som möjligt. Man ska bara tänka på att havtorn är en pionjärväxt som behöver mycket ljus. Den tål inte att bli överväxt och skuggad.

Text. Berit Haggren
Foto: Kimmo Rumpunen (sortbilder) och Berit Haggren