Plantskolister från Europas alla hörn på Sverigebesök

Att besöka varandra och diskutera plantskoleproduktion är alltid givande för plantskolister. I midsommarveckan tog Splendor Plant emot intresserade kollegor från fjorton europeiska länder.

Hela gruppen samlad i Splendor Plants pack- och logistikhall.

Plantskolebesöket var en del av programmet när ENA, European Nurserystock Association, i år höll sitt sommarmöte i Sverige, med Helsingborg som bas. Inom ENA samarbetar plantskoleorganisationer i sjutton länder för att bevara och utveckla de europeiska plantskoleföretagens konkurrenskraft. Svensk medlemsorganisation är LRF Trädgård/Plantskola.

Hos Splendor Plant visade företagets vd Nils Andersen runt och berättade om deras produktion av ett stort sortiment av plantskoleväxter, såväl träd som buskar, barrväxter och perenner. Totalt omfattar plantskolan 80 hektar och företaget har närmare 70 anställda.

Nils Andersen
Nils Andersen
Perenner i solitärkvalitet
Perenner i solitärkvalitet

Vad är då plantskolister från andra länder nyfikna på när det gäller svensk plantskoleproduktion? Bland annat detta väckte intresse hos Splendor Plant:

Hållbar produktion
– Vi testar i år biologisk bekämpning av skadedjur i cirka 15 procent av containerproduktionen. För att få mer liv i odlingssubstratet blandar vi torven med kompost, berättade Nils Andersen.

Spårbarhet
Med unika batchnummer på varje parti av plantor garanteras spårbarheten.
– Får vi ett problem, till exempel med Phytophtera, kan vi direkt se var det kommer ifrån.

Övervintring
Hur övervintrar man egentligen krukodlade växter i svenskt klimat? Nils berättade att de på Splendor gör på fyra olika vis beroende på vilka växter det handlar om. Plantorna tillbringar vintern antingen stående tätt tillsammans på bäddarna, i plasttunnel, i kyllager eller lämnade utan åtgärd.

Johanna Pommer
Johanna Pommer

Lean
Johanna Pommer, även hon från Splendor Plant, berättade om hur de implementerat Lean i företaget och därmed utvecklat produktionen, skapat ordning och reda och fått ännu mer engagerade medarbetare.
– Lean är både ett tankesätt och en samling metoder och verktyg. Rätt använda kan de förbättra verksamhetens resultat utan att skapa mer stress för medarbetarna, sa Johanna.

Tillgänglig kompetens
Nils tog upp svårigheterna i att hitta medarbetare som kan plantskoleproduktion.
– Många av dem vi anställer har utbildning inom trädgård men det är svårt att hitta personer med praktisk kompetens inom plantskoleproduktion. Det finns numera heller inte någon plantskoleutbildning i Sverige. Den skolningen får vi ge dem här.

Abies koreana FK ULTUNA E, koreagran
Abies koreana FK ULTUNA E, koreagran

Utöver besöket på Splendor Plant ingick mötesförhandlingar och besök på Arilds Vingård samt Tönnersjö Plantskola i programmet för ENAs sommarmöte.

Text: Berit Haggren
Foto: Berit Haggren och Stefan Lindblom, HBG-bild