Välkommen till unik rosvisning!

Pom och Rosens dag hälsar alla som arbetar yrkesmässigt med trädgård välkomna till en unik visning av vårt gemensamma rosarv i Alnarp! I Nationella genbanken finns de bästa rosorna från insamlingen i samband med Rosuppropet under tidigt 2000-tal. Ett besök kan revolutionera ditt sätt att arbeta med buskar.

Nationella genbanken, Alnarp. Foto: Erik de Vahl

Med hjälp av 100-talet inventerare, under ledning av Lars-Åke Gustavsson skannades hela Sverige av på rosor. Detta skedde inom ramen för Poms arbete med att inventera och bevara äldre växtmaterial i Sverige. Idag finns drygt 300 av de hittade rosorna bevarade i Nationella genbanken i Alnarp.

I början av juni bjuder pimpinellerna på ett hav av blommor. Dessa rosor representerar ett intressant busksortiment, som skulle kunna användas mycket mer i olika planteringar. De insamlade pimpinellerna har en friskhet, härdighet och prydnad som andra buskar har svårt att konkurrera med.

Resultatet från Rosuppropet som sammanställts i boken ”Rosarvet i Nationella genbanken” har väckt internationellt intresse och därför hålls i år ett stort internationellt roskonvent i Sverige. I samband med det kommer området med insamlade svenska rosor att göras fint för visning, därför är det nu ett unikt tillfälle att se dessa rosor. Här, i fält, i Alnarp erbjuds en fantastisk möjlighet att se potentiellt mycket intressanta rosor för svenska marknaden som väntar på att upptäckas.

När: Onsdag 5 juni kl. 10 – ca 16
Var:  Alnarp
Hur: Visning av området under ledning av Erik de Vahl, rosansvarig från POM. Guidad tur: 10 – 12 och lunch: 12 – 13.30. Därefter tid för att själv gå tillbaka titta och läsa om olika rosor, alternativt besöka område med annat insamlat material. Även här kan guidning ske om många vill besöka samma område.
Vilka: Visningen är till för alla som arbetar inom trädgårdsbranschen
Pris: Visningen är gratis. Lunch till självkostnadspris äter vi gemensamt på restaurang ”Alnarp 9”
Anmälan: Senast 15/5 vill vi ha din anmälan, ange:

  1. Företag
  2. Besökare, namn och antal
  3. Kontaktuppgifter, mejl och telefonnummer

Skicka anmälan till: info(at)rosensdag.se
Arrangemanget är ett samarbete mellan Pom och Rosens Dag. De förbehåller sig rätten att ställa in vid färre än 10 deltagare.

VÄLKOMMEN!