Vilda perenner för äng och trädgård

Allt fler vildväxande svenska perenner lanseras på marknaden. Det handlar om arter som är mer eller mindre vanliga i vår svenska flora. De passar perfekt i trädgårdsängar och den vilda trädgårdsstilen. Men de är också ljuvliga rabattperenner i klassiska planteringar.

Tusensköna och blåklocka göra både folk och insekter glada. Foto: Perenner.se

Vi tipsar om fyra vilda perenner som är enkla att odla och lätta att hitta plats för:

Akleja är en av de vilda perenner som även passar utmärkt i rabatt.

Aquilegia vulgaris, akleja, är en välkänd och mycket omtyckt mormorsperenn. Den rena arten finns förvildad eller naturaliserad i nästan hela Sverige. Den har blåvioletta blommor, blir runt 60 cm hög och blommar i juni-juli. Aklejan frösår sig och passar i rabatter, den vilda gräsmattan och ängsliknande planteringar. Den trivs i väldränerade jordar med jämn fuktighet, i sol-halvskugga.
A – Övervintrar pålitligt.

Tusensköna och liten blåklocka är en ljuvlig komposition av vilda perenner.

Bellis perennis, tusensköna, är vanlig i gamla gräsmattor. Den blir ca 10 cm hög och blommar i maj-juni med vita blommor som kan skifta lite i rosa. Tusensköna är anspråkslös och lättodlad i vanlig trädgårdsjord, i sol-halvskugga. Den sprider sig med krypande jordstammar och är lätt och fin att förvilda. Den lågväxande tusenskönan kan växa i gräsmattan utan att vara i vägen det minsta.
A – Övervintrar pålitligt.

Liten blåklocka trivs i torr, väldränerad jord.

Campanula rotundifolia, liten blåklocka, har nätta blommor i form av nickande klockor på skira stjälkar. Den växer i tuvor och blir runt 30 cm hög, blommar i juli till september. Förekommer vild i hela Sverige. I trädgården passar blåklockan i naturlika rabatter, gräsmattan och i trädgårdsängar som vildflor. Liten blåklocka är en av de vilda perenner som trivs i torr, väldränerad jord på öppna platser i sol-halvskugga.
A – Övervintrar pålitligt.

Ängssalvia är en av flera vilda perenner som är sällsynt i vilt tillstånd.

Salvia pratensis, ängssalvia, har blåvioletta glesa blomställningar på långa upprätta ax. Den blir runt 40 cm och blommar i juni-juli. Ängssalvia finns sällsynt vild och är fridlyst. I trädgården passar den såväl i klassiska rabatter som i vilda planteringar. Trivs i väldränerad torr till något fuktig, gärna sandig, jord i soligt läge. Fin och hållbar i buketter.
A* – Övervintrar pålitligt i väldränerat läge.


Källa: Perenner.se

Årets perenn 2023 var också en vildväxande perenn. Läs om Pulsatilla vulgaris, backsippa, här.
Missa inte heller Årets perenn 2024, Kalimeris incisa, fjäderaster!