Hållbar odling och digitalisering i fokus för Hallbergs

Vid årets upplaga av Elmia Garden släpper Hallbergs Plantskola sedvanligt fokus på att visa växtnyheter och vad de producerar. Istället vill de lyfta fram hur de odlar, och hur kunderna kan kommunicera med dem på olika smidiga sätt.

Hallbergs Plantskola odlar framför allt ett stort sortiment av träd, buskar och barrväxter, men även gräs och perenner i solitärstorlek.

– Vi vill prata om hållbar produktion, hur den ser ut och varför det är viktigt. Svenska odlare är överlag mycket duktiga på det här, men vi är inte lika bra på att berätta om det och vad det betyder för växterna och för planeten. Vårt företag är IP Sigill-certifierat, vi har helt fasat ut kemiska bekämpningsmedel och vi arbetar aktivt och långsiktigt för att gynna den biologiska mångfalden, säger Maria Nielsen, produktionsansvarig på det västgötska plantskoleföretaget.

Hon berättar vidare om insektsinventeringar i plantskolan och hur de arbetar för att bli självförsörjande på nyttodjur i sin egen plantskolebiotop. Visst låter det intressant! Boka in ett besök i monter D05:38, en del av den svenska plantskolemontern, det är där du hittar Hallbergs Plantskola!

De bjuder dessutom gärna på en introduktion till företagets nya hemsida. Den har flera smarta funktioner som underlättar för alla parter. Bara att komma alltså!

Skinnbaggar är värdefulla nyttodjur.
Med insektsbankar gynnas nyckelpigor (här i larvstadiet) och andra medarbetare i odlingen.
Mindre strandpipare är en av många fågelarter som häckar på Hallbergs Plantskola.
I år var det sju par med endast 11 ungar p g a torkan. Rekordåret fanns fler än 30 ungar av mindre strandpipare på plantskolan.
Stig Järnehäll och Henrik Andersson möter dig i Hallbergs monter.

Text: Berit Haggren
Foto: Berit Haggren, Hallbergs Plantskola