Från kotte till E-planta på sju år

”Kan du göra tallplantor åt oss?”. Claerens Jacobsen på Billbäcks Plantskola fick frågan från Skogskyrkogården i Stockholm för sju år sedan. Nu har stiliga Pinus sylvestris FK SKOGSKYRKOGÅRDEN fått E-status.

Tallar på tillväxt på Billbäcks Plantskola. Foto: Ida Ling Flanagan
Claerens Jacobsen
Claerens Jacobsen

Skogskyrkogården i Stockholm anlades 1910-1915. År 1994 togs den upp på Unescos världsarvslista. På gravkvarteren växer idag nästan 10 000 tallar, många av dem över 200 år gamla. Sjukdomar och gravgrävning tär emellertid på beståndet så för att säkra återväxten ville de ansvariga, den där gången för sju år sedan, få hjälp med förökning av kyrkogårdens tallar.

– Vi valde tillsammans ut de vackraste, mest välväxta tallarna. Träd som åldrats snyggt och utan torrskott. Sedan plockade en klättrande arborist kottar från de träd vi valt ut, berättar Claerens.

Kottarna skickade Billbäcks till Ranviks Trädgård, en plantskola som är specialiserad på förökning. De tog hand om stratifiering och sådd och levererade efter något år de första småplantorna till Billbäcks. Där odlades tallarna vidare och unga plantor kunde så småningom planteras ut bland de äldre träden på kyrkogården. Andra plantor står kvar i plantskolan och har nu utvecklats till stiliga träd.

– Vi har idag tall FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E i storlekarna 12-14 till 14-16. I höst kommer vi det att finnas 18-20 och 20-25, säger Claerens.

Det var när E-plantas medlemmar som arbetar med trädproduktion var på besök i plantskolan hösten 2015 som tanken att E-märka frökällan väcktes. De andra plantskolisterna blev förtjusta i de vackra tallarna av svenskt, väl beprövat ursprung. Nu är frökällan uppsatt på E-plantas frölista, givetvis i samförstånd med de ansvariga på Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården, Stockholm
Skogskyrkogården, Stockholm

Pinus sylvestris FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E har orangefärgad stam och öppet växtsätt. Unga träd har horisontella grenvåningar, som äldre får de högt ansatta, ofta oregelbundna, ljusgenomsläppliga kronor. Äldre träd har skorplik bark på nedre delen av stammen, medan den högre upp förblir lysande orange. Tallarna blir 25-30 meter höga, 8-10 meter breda och är härdiga i zon 1-6.

Tall FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E passar utmärkt för användning i alléer, park- och stadsmiljöer och naturlika områden, gärna i större grupper. Ljusgenomsläppliga kronor och djupgående rotsystem innebär många möjligheter till kombinationer med och underplantering av andra växter. Tallarna växer bäst i soligt läge på fuktiga jordar med lågt pH-värde, men klarar det mesta. De tål vind, värme, stadsklimat och salt. De är också mycket torktåliga.

Text: Berit Haggren
Foto: Ida Ling Flanagan, Berit Haggren och Skogskyrkogården, Stockholm