Anmäl dig nu: Fortbildning om utemiljöer, avancerad nivå

Är du bra på växtmaterial, markfrågor och växtbäddar men vill bli ännu bättre? Välkommen till marknadens mest avancerade kurs inom området! Besiktningskurs Växt och Mark ges på Ultuna den 10-12 mars.

Landskapsarkitekt Tomas Lagerström är en av föreläsarna på kursen.

Kursen vänder sig till såväl beställare och entreprenörer som blivande besiktningsmän för utemiljöer. Fokus ligger på växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar och besiktningsexempel.

Kursen arrangeras av Besiktning Utemiljö (Beum). Godkänt kunskapsprov ingår i Kravspecifikationen för att bli certifierad besiktningsman för utemiljö (läs mer: www.beum.se). Själva kursen är dock inget krav för certifieringen. För att klara godkänt kunskapsprov på kursen krävs förkunskaper i växtkännedom samt god kännedom om AMA Anläggning 17, AB 04 och ABT 06.

Medverkande

Miriam Dovrén, ägare och vd Nya Eriksbo Plantskola AB, ordf. i LRF Trädgård/Plantskola
Eva-Lou Gustafsson, universitetsadjunkt, SLU Alnarp
Gunnel Holm, verksamhetsledare, E-planta ekonomisk förening
Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, Gröna Råd Växtkonsulter AB
Ove Samuelsson, landskapsarkitekt, Samko AB
Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt, Teutsch landskapsarkitekter AB
Jörgen Warpman, vd Stångby Plantskola AB

Fakta om kursen

Avgift: 12 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, luncher, middag dag 2 och kursmaterial.
För kunskapsprov tillkommer en kostnad på 1 500 kr exkl. moms.

Plats: Ultuna

Logi: Bokas av deltagarna själva när bekräftelse om antagning till kursen erhållits.
Ett antal rum har förbokats på Hotell Svava i Uppsala (nära stationen).

Anmälan: Senast den 12 februari till www.beum.se. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.

Ytterligare information:
Gunnel Holm, kursansvarig, E-planta ekonomisk förening, 042-15 98 00, info@eplanta.com
alt. Kerstin Teutsch, kursledare, Teutsch landskapsarkitekter AB, 070-6947597, kerstin@landskap.nu

Övrigt: Maximalt antal deltagare 30 st. Kursen genomförs vid minst 20 anmälningar.

Preliminärt program med ungefärliga tider

Tisdagen den 10 mars och onsdagen den 11 mars
Teori varvas med praktiska övningar med växtmaterial

 Preliminära tider:
Tisdagen  – kl. 9.00 – 16.30 därefter möjlighet att studera växtmaterial fram till kl. 18.00
Onsdagen – start kl. 8.15, avslutas med kvällspass med växtövningar fram till ca kl. 20

Teori på sal:

 • Information om BEUM och certifiering
 • Övergripande om kvalitetskriterier och kvalitetsregler för växter
 • Mark och växtbäddar
 • Lagar och frivilliga regelverk vid handel med växter
 • Fysiologisk växtkvalitet och hantering av växter på arbetsplatsen
 • Varför E-plantor? Kort om genetisk växtkvalitet
 • Sjukdomar och skador på växtmaterial

Växtövningar i arbetshallar:

 • Kvalitetsregler och odlingssystem
 • Identifiering av växtmaterial
 • Praktiska övningar i grupper

Torsdagen den 12 mars, ca kl. 08.15-16.00

 • Besiktningsarbetets genomförande
 • Praktiska problem i besiktningsarbetet
 • Kunskapsprov (växter + teori) på eftermiddagen

Kurslitteratur

Kvalitetsregler för plantskoleväxter 2019, utgiven av LRF Trädgård/Plantskola
– skickas ut inför kursen.

Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2013:44, SJVFS 2015:19.

E-plantsinformation m.m.

Ta gärna med AB 04 och ABT 06. Kan beställas från Svensk Byggtjänst.