Fler Grönt kulturarv-växter 2016

Sorter som bär varumärket Grönt kulturarv® är växtmaterial som odlats länge i Sverige och har en känd historia. Nyheter i plantskolornas sortiment inför våren 2016 är såpnejlika ’Kvinnsgröta’, pimpinellros ’Valdemarsvik’ och humle ’Hulla Norrgård’, ’Korsta’ och ’Näs’. Dessutom har 48 certifierade fruktsorter fått Grönt kulturarv-status.

Såpnejika 'Kvinnsgröta' är den tionde Grönt kulturarv-perennen som lanseras.

Det är genom att odla växter som vi bäst bevarar dem inför framtiden. Därför skapades varumärket Grönt kulturarv®. Under den märkningen lanseras och saluförs särskilt odlings- och bevarandevärda växter som samlats in av POM, Programmet för odlad mångfald. Från och med våren 2016 utökas de svenska plantskolornas Grönt kulturarv-sortiment med flera växtfynd:

Såpnejlika Saponaria officinalis ’Kvinnsgröta’

Såpnejlika 'Kvinnsgröta'
Såpnejlika ’Kvinnsgröta’

En cirka 80 cm hög perenn med friskt grönt bladverk och dubbla, väldoftande blommor. De är först ljust rosa men övergår efterhand i en unik mörkrosa nyans. Den enskilda blommans diameter är ungefär 3,5 cm. Vid provodling i Alnarp har blomningen inletts i slutet av juli och pågått i cirka fyra veckor.

Det här är den tionde perennen i Grönt kulturarv-sortimentet. Den är tålig och lättodlad, trivs i de flesta lägen och sprider sig snabbt med utlöpare.

Sortnamnet har såpnejlikan fått efter byn där den samlades in, Kvinnsgröta på Öland. Där växer ’Kvinnsgröta’ såväl i en privatträdgård som i vägkanten. Trädgårdens ägare Allan har berättat att såpnejlikan fanns där redan när han flyttade in på 60-talet. Hur den kommit dit är ännu okänt. Bynamnet Kvinnsgröta sägs ha sitt ursprung i att kvinnorna där en gång lyckades avväpna en grupp danska soldater genom att bjuda dem på gröt. Soldaterna åt så de somnade.

Fylld pimpinellros Rosa spinosissima (Plena-Gruppen) ’Valdemarsvik’

Fylld pimpinellros 'Valdemarsvik'
Fylld pimpinellros ’Valdemarsvik’

POM har utsett ’Valdemarsvik’ till den vackraste och mest odlingsvärda av ett 80-tal insamlingar av fyllda pimpinellrosor. Sorten har vackert rosettformade blommor med bättre regntålighet än blommor på andra sorter. Blomningen är mycket generös, blommorna bildar vita girlander på buskens elegant bågböjda grenarna. Det vackra växtsättet kommer bäst till sin rätt där ’Valdemarsvik’ får växa solitärt. Busken blir ungefär meterhög och 1,8 meter bred. Den är härdig i minst zon 5. Mer vet vi inte idag eftersom sorten ännu inte provodlats i högre zoner.

’Valdemarsvik’ kommer – förstås – från Valdemarsvik i Östergötland där den växer på tre platser. Den äldsta växtplatsen är Vinterbygget. Där byggdes runt sekelskiftet 1700/1800 en liten stuga vid vars knut rosen växer idag. Det är inte känt när den planterades där, men det anses sannolikt att den hade funnits på plats under lång tid när ett större hus uppfördes alldeles intill år 1919. En bild från 1930-talet visar busken i samma storlek som den har idag. POM har också funnit ’Valdemarsvik’ på Vargaslätten i Halland.

Humle Humulus lupulus ’Hulla Norrgård’, ’Korsta’ och ’Näs’

Antalet mikrobryggerier i Sverige ökar i snabb takt. Många vill använda lokalt producerad humle och intresset för att odla humle i Sverige växer så det knakar. Men för att bli en framgångsrik humleodlare gäller det att välja rätt sorter. Nämligen sådana som mognar i tid på våra breddgrader och som ger ölet önskade egenskaper.

Klonerna ’Hulla Norrgård’, ’Korsta’ och ’Näs’ är alla utvalda för att det är honindivider som blommar och mognar tidigt, och för att deras kottar har höga halter av beska och aromer. Vid provbryggning gav alla tre klonerna ett gott öl. Alla tre är också fina prydnadsväxter.

’Hulla Norrgård’ gav vid provbryggning ett mycket gott öl med citrusarom. Flera bedömare noterade även arom av kryddnejlika. Smaken var örtig/kryddig. Hulla Norrgård, där klonen samlats in, hör till Hulla by i Österåkers historiska humleodlingsdistrikt i södra Roslagen, Uppland.

Humle 'Korsa'
Humle ’Korsa’

’Korsta’ gav också ett mycket gott öl vid provbryggning. Arom av citrus/grape och tropiska frukter blev bedömningen. Smak av citrus/grape med toner av grönt gräs. Vid provodling har man sett att plantorna ibland får enstaka grenar med hanblommor. Sorten är alltså partiellt en enbyggare. Ursprunget är Korsta by, Sköns socken i närheten av Sundsvall.

Humle 'Näs'
Humle ’Näs’

’Näs’ gav ett öl som bedömdes vara utmärkt och friskt i smaken. Aromen karaktäriserades som äpple med undertoner av honung. Smaken dominerades av äpple och citrus/grape men många noterade även trä/örtigt/kryddigt. Ursprungsplantan är funnen i Näs, Västlands socken, Uppland.

Läs mer om alla Grönt kulturarv-växter på POMs hemsida. På Växtforum har vi tidigare skrivit om Grönt kulturarv här och här och här. Vilka äppelsorter som nu fått Grönt kulturarv-status kan du se här.

Text: Berit Haggren
Källa: POM
Foto: POM och Lars-Åke Gustavsson