Chans att förkovra sig i plantskolan

Kvalitetsbedömning av växter, växtanvändning på problemytor och uppbyggnad av regnbäddar är en del av det som ska diskuteras under Stångby Plantskolas utbildningsdagar den närmaste tiden. Dagarna är öppna för alla som arbetar med växtanvändning och brukar vara populära, så det gäller att vara snabb med anmälan.

Växtkvaliteter är ett ämne som tas upp under seminarierna. Här är det Fredrik Tafflin, Stångby Plantskola, som klargör vad som gäller.

Plantskolor blir då och då tagna för att vara skolor, det vill säga utbildningsarrangörer. Fenomenet är som regel bara ett tecken på att man är främmande för vår bransch, men när det gäller Stångby Plantskola ligger det alltså något i det. Förutom att producera och sälja växter arrangerar de sedan några år tillbaka seminarier. Från och med nu sker detta både på plantskolan i Lund och på växtbanken i Märsta. Vinterns program finns här.

Kunskap ger glada kunder

Patrick Bellan och en praktfull Metasequoia glyptostroboides.
Patrick Bellan och en praktfull Metasequoia glyptostroboides.

Men varför bedriver en plantskola utbildningsverksamhet? Växtforum ringde upp Patrick Bellan, rådgivare på Stångby och en av de seminarieansvariga:

– Vi är ett kunskapsföretag som säljer mer än bara växter. Vi svarar på frågor och ger råd och tips om lösningar av olika slag. Seminarierna är ett sätt att höja kompetensnivån både hos våra kunder, oss själva och branschen i stort. Om vi kan hjälpa till med det får vi det tillbaka genom att kunderna lyckas bättre med växtmaterialet, och då blir alla glada.

– Sedan är det väldigt roligt att vi lyckas engagera så bra föreläsare. Ofta är de bäst i Sverige och ibland till och med världsledande inom sina områden. I vinter har vi bland annat Johan Slagstedt och Henrik Sjöman som talar om nya växter tillsammans med Gunnel Holm som ger E-plantperspektivet. Peter Korn är fantastisk när det gäller växtanvändning på problemytor och ingen i Sverige vet mer om konstruktion av regnbäddar än Kent Fridell. Och vår egen Jörgen Warpman, som också utbildar gröna besiktningsmän i växtmaterial, kommer att föreläsa om kvalitetsbedömning av växter. Vem kan det bättre än han? Och så vidare.

Givande möten

Patrick berättar att kursdeltagarna kommer från alla delar av utemiljöbranschen, från offentlig förvaltning och privata små och stora företag. Just blandningen av människor och kompetenser är en viktig del i framgångskonceptet.

– Det är ofta i de spontana samtalen som de intressantaste diskussionerna uppstår. Då är det förstås en stor tillgång att personer med olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv finns på plats och deltar. Det är väldigt spännande att lyssna på alla och både roligt och viktigt att kunna bidra till möjligheter att mötas.

Stefan Mattson föreläser om användning av perenner.
Stefan Mattson föreläser om användning av perenner.

Text: Berit Haggren