Därför fungerar Alnarps rehabiliteringsträdgård

Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat på goda resultat av naturunderstödd rehabilitering (NUR) av personer med stressrelaterade sjukdomar. I en ny doktorsavhandling från SLU beskriver Anna María Pálsdóttir vad det är som gör att verksamheten fungerar så bra.

Alnarps rehabiliteringsträdgård grundades 2002 som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Foto: Julio Gonzales, SLU
 Anna María Pálsdóttir. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Anna María Pálsdóttir. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Anna María Pálsdóttirs resultat är förstås intressanta för den som ska utforma utemiljöer för naturunderstödd rehabilitering. Eftersom intresset för verksamhetsområdet vuxit finns också ett behov av certifiering av anläggningar med sådan verksamhet, inte minst i samband med offentlig upphandling, skriver SLU i ett pressmeddelande. Anna María Pálsdóttir har i sitt doktorsarbete undersökt faktorer som påverkar rehabiliteringen och som skulle kunna ingå i kvalitetskriterier vid certifiering.

Anna María har bland annat visat att social tystnad, behovet av att vara ensam i mötet med naturen, är stort för personer i NUR. Andra viktiga kvaliteter som de stödjande miljöerna i Alnarps rehabiliteringsträdgård erbjuder är rofylldhet, natur, utsikt, tillflykt och rymd. Att lämna sin vardagsmiljö, få känna fascination, ingå i ett engagerande sammanhang och att miljön bidrar till att man gör något man har lust med är andra viktiga faktorer för att NUR ska vara framgångsrik.

Anna María Pálsdóttirs doktorsavhandling The role of nature in rehabilitation for individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment finns här.

Text: Berit Haggren
Läs mer om Alnarps rehabiliteringsträdgård här.