Robert Johansson tar över ledarrollen på Elitplantstationen

Trädgårds- och kemiingenjör Robert Johansson blir ny verksamhetschef på Elitplantstationen från den 1 juni. Han efterträder hortonom Elisabet Martinsson som går i pension efter 37 år på posten.

Robert Johansson är Elitplantstationens produktionsledare sedan två år tillbaka och därmed väl bekant med verksamheten. När chefstjänsten blev ledig anmälde han sitt intresse.

– Jag brinner ju för det här. Elitplantstationen betyder fantastiskt mycket för hela trädgårdssverige, och kommer att betyda än mer i framtiden. Jag vill stärka vår produktion av unikt och värdefullt odlingsmaterial. Rätt provenienser och lokala sorter är oerhört viktigt för svensk trädgårdsodling och växtanvändning. Vi har också mycket nytt, lovande material på gång.

Nya projekt och ökad produktion

Ledarskiftet på Elitplantstationen sker i en tid av positiv utveckling och framtidstro. De senaste åren har produktionen vid anläggningen utanför Kristianstad ökat med tio procent per år. Den redan mångfasetterade verksamheten har också breddats ytterligare. Bland annat med ett sortprovningsprojekt som drivs av SLU Grogrund.

Livslångt odlingsintresse

Robert Johansson är 47 år och uppvuxen i Älmhult. Han beskriver sig själv som en odlingsnörd som alltid velat arbeta i växthus med förökning och produktion. Ett mål han nu alltså uppnått, men vägen dit har varit långt ifrån spikrak.

– Möjligheterna inom trädgård var inte glasklara där jag växte upp, så det blev först en kemiingenjörsutbildning i Växjö. Efter examen arbetade jag som kemi-, miljö- och arbetsmiljöingenjör under totalt 14 år på Perstorp AB, berättar Robert Johansson.

Nästa steg var en tjänst som arbetsmiljöspecialist vid Malmö stad.

– Men jag saknade fortfarande det gröna, så efter några år gick jag ner i arbetstid för att läsa till trädgårdsingenjör i Alnarp parallellt med jobbet. Att nu få förtroendet att ansvara för en så viktig hortikulturell verksamhet som Elitplantstationen känns stort och oerhört inspirerade.

Bildtext: – Elitplantstationen har en viktig roll att spela i framtiden, säger Robert Johansson.


Elitplantstationen, EPS, är en stiftelse, grundad 1987. Stiftelsen ska stödja, främja och bedriva forskning, utveckling och försök gällande produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat, samt tillhandahålla och bevara sådant material. Se www.elitplantstationen.se
För ytterligare information och intervjuer, kontakta Robert Johansson på 070-326 59 79, robert.johansson@elitplantstationen.se
Växtforum är den gemensamma webbplatsen och kommunikationskanalen för svenska odlingsplantskolor inom LRF Trädgård. Text och bilder för fri publicering finns i pressrummet på www.vaxtforum.se