Bästa fruktsorterna utsedda!

Bra och friska sorter är grunden för ett lyckat odlingsresultat. Fruktexperter över hela landet har nu utvärderat dagens fruktträdssortiment. De har också utsett de bästa fruktsorterna för svenska trädgårdar. Här är listorna!

Det är en gedigen sortimentsanalys som genomförts och 39 fruktexperter har varit engagerade. Var och en värderade de sorter som vederbörande har erfarenhet av. Resultaten har sammanställts och en arbetsgrupp med representanter från produktions- och handelsledet har gått igenom dem i detalj.

– Nu vet vi vilka fruktsorter som är att rekommendera för svenska förhållanden. Vi kan också på goda grunder föreslå en förnyelse av sortimentet, säger Birgitta Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och projektledare för Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter.

Solveig Sidblad är trädgårdskonsulent i Fritidsodlingens Riksorganisation. Hon ser sortimentsanalysen som mycket värdefull för svenska fritidsodlare:

– Att en sort finns med bland de rekommenderade är en kvalitetsgaranti. Det finns en mängd sorter att välja på i handeln och det är svårt att få information om alla sorters egenskaper. Utvärderingen har visat att de här sorterna är bäst, friskast och säkert härdiga till de angivna zonerna. De ger helt enkelt större chanser att lyckas med sin odling.

Parallellt med sortimentsgenomgången har man inom projektet utvecklat en modell för utvärdering av nya sorter. Den omfattar insamling, testodling, dokumentation, utvärdering och information. Modellen finns nu på plats och har börjat användas inför lansering av nya sorter av frukt och bär.

– Det betyder att nya sorter av frukt- och bärväxter blir väl utvärderade och att vi därmed får kunskap om hur odlingsvärda de faktiskt är. Det bör innebära att sorter som inte håller måttet aldrig släpps ut på marknaden, eller att de snabbt dras tillbaka, vilket gynnar både konsumenter, handel och odling, säger Elisabet Martinsson, Elitplantstationen, som leder det vidare arbetet.

De mest odlingsvärda sorterna kommer från hösten 2015 att säljas under varumärket E-planta. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta kommer att vara märkta med Grönt kulturarv. Bland de senare finns dels sorter som även är E-märkta, dels andra sorter. Alla fruktträd som marknadsförs under varumärkena E-planta eller Grönt kulturarv är certifierade, alltså virusfria.

Listor på de bästa äpple-, päron-, plommon- och körsbärssorterna samt Grönt kulturarvssorter finns i pdf- och worddokumenten nedan!

Växtforum är den gemensamma webbplatsen och kommunikationskanalen för svenska odlingsplantskolor inom LRF Trädgård/Plantskola. Text, bilder, faktablad och butiksskyltar om sortimentsgenomgång och rekommenderade fruktsorter finns för nedladdning i pressrummetwww.växtforum.se För ytterligare information, kontakta Elisabet Martinsson, Elitplantstationen, elisabet.martinsson@elitplantstationen.se , 070 682 50 94, Gunnel Holm, E-planta ekonomisk förening, info@eplanta.com, 042 15 98 00, eller Birgitta Svensson, SLU, birgitta.svensson@slu.se