Bästa bären för svenska trädgårdar

Friska bärbuskar som ger massor av goda bär är kanske det härligaste och mest lättsamma man kan ha i trädgården. Men vilka sorter ska man välja? Nu vet vi! Efter flera år av tester på tre ställen i landet finns sorteliten samlad i ett faktablad från SLU.

En grupp experter studerar sedan 2012 ett omfattande sortiment av nya och gamla bärväxter på Balsgård i Skåne, Rånna i Västergötland och Öjebyn i Norrbotten. Syftet är att skaffa tillräcklig kunskap om varje enskild sort för att kunna gallra i och därmed höja kvaliteten på de sortiment som erbjuds fritids- respektive yrkesodlare i Sverige.

– Det svenska bärsortimentet behöver till viss del förnyas. Dels håller många äldre sorter inte längre måttet – bland annat på grund av sjukdomskänslighet, dels finns det nya sorter som är goda och håller hög kvalitet, säger Birgitta Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledare för projektet Framtidens sorter av frukt och bär.

I LTV-fakultetens faktablad 2017:9 presenterar Birgitta och hennes kollegor i projektet de mest odlingsvärda bärsorterna för svenska förhållande. Det är totalt 28 utvalda sorter av havtorn, krusbär, svarta, röda och vita vinbär, hallon, björnbär och blåbär. Faktabladet innehåller uppdaterade beskrivningar av sorter med E-märkning och även beskrivningar av helt nya sorter som utvärderats positivt i testodlingen. De nya sorterna är provodlade i minst tre växtzoner, zon 1, 3 och 5, och bedömda som odlingsvärda. De är relativt lättodlade, motståndskraftiga mot sjukdomar och ger god skörd av välsmakande bär.

Uppskattad kunskapskälla

– Arbetet med att kvalitetssäkra bärsortimentet är mycket värdefullt för svenska fritidsodlare. Resultaten i faktabladet ger oss kunskap att välja de mest odlingsvärda sorterna som passar de egna odlingsförutsättningarna. Något som förstås ökar sannolikheten för ett lyckat odlingsresultat, säger Ulf Nilsson från FritidsOdlingens Riksorganisation.

Tillsammans med det tidigare faktabladet 2014:25, som handlar om fruktsorter, ger det nya en bra överblick över de frukt- och bärsorter som kan rekommenderas för odling i svenskt klimat. Plantskolor, rådgivare och fritidsodlare har här en utmärkt vägledning.

Bildtext: Jord med lågt pH och god och jämn fuktighet i jorden är nyckeln till att lyckas med blåbär i trädgården. Detta är sorten PelleTM E. Foto: Lars Torstensson/EPS.


Växtforum är den gemensamma webbplatsen och kommunikationskanalen för svenska odlingsplantskolor inom LRF Trädgård/Plantskola. Text, bilder och faktablad finns för nedladdning i pressrummetwww.vaxtforum.se För ytterligare information, kontakta Elisabet Martinsson, Elitplantstationen, elisabet.martinsson@elitplantstationen.se , 070 682 50 94, eller Birgitta Svensson, SLU, birgitta.svensson@slu.se