Plantskolistkurser gav nya perspektiv

Vinterns plantskolistkurser på Hvilan Utbildning fokuserade på förökning och produktion. Lärarna vävde samman föreläsningar med studiebesök som gav bra inblick i hur olika plantskolor arbetar.

Mikael Pålsson är landskapsarkitekt och jobbar till vardags på Ängsäters Perenner i Svartsjö. Genom plantskolistutbildningen stärker han sin odlingskompetens.

Vi har tidigare skrivit här på Växtforum om den plantskolistutbildning Hvilan Utbildning bedriver på uppdrag av LRF Trädgård/Plantskola. Hela utbildningen består av sex veckolånga kurser som ges under vintern, när plantskolorna har lågsäsong. Två kurser gick förra vintern, kurs tre och fyra har gått nu i januari och februari, och de två avslutande kurserna är planerade till nästa vinter.

Mikael Pålsson är en av dem som gått alla de fyra kurser som getts så här långt:
– De två första var inriktade på mark, substrat, växtfysiologi och växtnäring, förutom sortimentskunskap som ingår i alla kurser. De höll väldigt högt tempo och var på hög nivå. Inför årets kurser hade tempot dragits ner och det var många studiebesök i plantskolor. Vi var på Björkhaga, Rögle, Stångby, Wändels, Splendor och Flora Linnea. Det var en bra blandning och intressant och lärorikt att se hur andra jobbar, säger Mikael, som också ser kurserna som ett trevligt avbrott i vintern.

Mikael menar att kursernas innehåll varit bra och matnyttigt. Och han är imponerad av de duktiga lärarna. Kommer han då att satsa även på de två avslutande kurserna nästa vinter?

– Ja det räknar jag med. Då blir det mer växtskydd, ekonomi och arbetsledning som jag tror blir intressant och som jag kommer att ha nytta av.

Magnus Wändel berättade om allt från hur de väljer friska sorter till vikten av att odla rätt växt på rätt plats vid studiebesöket i Wändels perennodling. Foto: Marie Wändel
Magnus Wändel berättade om allt från hur de väljer friska sorter till vikten av att odla rätt växt på rätt plats vid studiebesöket i Wändels perennodling. Foto: Marie Wändel
 

Plantskolistutbildningen är ett resultat av att de svenska produktionsplantskolorna har svårt att hitta medarbetare med såväl teoretisk som praktiskt kompetens inom plantskoleproduktion. Genom utbildningen till certifierad plantskolist, och där varje godkänd delkurs ger ett yrkesbevis, utbildar plantskolorna sin egen personal. Kursinnehållet är skräddarsytt för att ge kompetens som plantskolearbetare, arbetsledare inom plantskola och produktionsledare i plantskola. Plantskolornas intresse och behov kommer att styra om och när utbildningen ges på nytt.

Kurserna är öppna för alla som uppfyller förkunskapskraven:
Tala och förstå muntlig och skriftlig svenska
Arbetat två eller flera säsongen inom trädgård (> 12 mån)
Eller arbetat minst en säsong på plantskola (> 6 mån)
Eller har en utbildning inom trädgård på gymnasial-, yrkeshögskole- eller högskolenivå

Text: Berit Haggren