Vår i plantskolan, del 3

Att vara plantskolist innebär även att vara rådgivare. Efter en vinter som den senaste är det många kunder som har frågor om rätt åtgärd när det gäller växter som farit illa. Men det blir också många diskussioner om lämpliga växtval för olika platser och funktioner.

Bergkörsbär, Prunus sargentii, bjuder på vacker vårblomning och lysande röd bladfärg under hösten.

– Det ingår i vår service att ge råd om de växter vi säljer, säger Peter Carlsson som äger och driver Essunga Plantskola. Vi måste jobba så, växtsortimentet är enormt och inom vissa av de verksamheter vi levererar till har en del av den gröna kompetensen försvunnit, tyvärr. Nu på våren går telefonen varm, det handlar både om order och frågor.

Björkar i airpot.
Björkar i airpot.

Här i företaget i Västergötland odlar de prydnadsbuskar i kruka och på friland samt träd på friland och i airpot. Det senare innebär en form av företablering. Under ett par års tid före leverans står träden i de stora, svarta krukorna med hål i krukväggarna. Rottrådarna söker sig till hålen, men går inte vidare ut i luften. Istället förgrenar de sig innanför krukkanten. Det betyder att trädet är väl rustat när det sedan planteras på sin slutliga växtplats. Med den här metoden kan stora träd planteras när som helst under året, även mitt i sommaren.

Säsonger suddas ut

På Essunga Plantskola finns det en särskild poäng i att sudda ut säsongerna eftersom norra Sverige är en viktig marknad. Kunder norr om Sundsvall står för halva omsättningen i företaget. Med träd i airpot kan de leverera efterhand som våren kommer till olika breddgrader, även om träden redan grönskar för fullt hemma i Västergötland.

Att kunna leverera vad som helst när som helst är också något som ligger i tiden, säger Peter:
– Idag ska allt vara klart på en gång och man ska kunna plantera vad som helst hela säsongen. Förr kunde man alltid vänta på växterna. Man satte när det var gynnsamt. Den som planerade en trädgård på våren kunde sedan vänta och sätta träden på hösten.

Komprimerad vår i år

Vid besöket i maj kommer jag mitt in i årets mest hektiska period.
– Från mitten av april till mitten av juli har vi ungefär 60 procent av vår omsättning. Hälften av detta går i maj. Sedan är det stopp i två-tre veckor, och så börjar det igen i mitten av augusti och håller på till slutet av november. Samtidigt har vi produktionsmoment som ska göras nu under våren, så det blir intensivt. Speciellt i år när vi hade tjäle länge. Vi brukar vara igång i mars med vissa jobb, nu har det blivit mer komprimerat.

– Just idag jobbar hälften av vår personalstyrka på 20 man med expeditionsarbete och hälften med odlingen. De alléträd som vi planterade tidigt i våras sätter vi nu käpp till och binder upp. Vi krukar också in buskar som vi ska sälja till hösten.

Text och foto: Berit Haggren

Trots ösregn visar Peter glatt...
Trots ösregn visar Peter glatt…
...en färdig avenboksportal.
…en färdig avenboksportal.
Kristin och Claudia.
Kristin och Claudia.