Välj träd efter växtbädd!

I naturen växer träd på alla möjliga utmanande platser, men alla arter växer inte överallt. På motsvarande sätt behöver vi matcha träd efter växtplats i våra byggda miljöer.

Rödlönn, Acer rubrum, med gott om livsrum i Laholms stadspark.
Johan Slagstedt är markprojektör och konsult på Markkompaniet Syd AB. Han är också, tillsammans med Henrik Sjöman, författare till Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon.
Johan Slagstedt är markprojektör och konsult på Markkompaniet Syd AB. Han är också, tillsammans med Henrik Sjöman, författare till Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon.

Landskapsingenjör Johan Slagstedt var en av föreläsarna på FORs seminarium Träd i urbana landskap på Nordiska Trädgårdar i Älvsjö. Han bjöd på massor av råd om vilka träd som lämpar sig bäst för olika typer av växtbäddar. Men prio ett, menar Johan – innan vi diskuterar arter för olika växtplatser – är att arbeta för bättre livsvillkor för träden generellt:

– Vi måste kriga för större och större växtbäddar! För varje halvmeter extra utrymme under jord ökar trädens möjligheter till god utveckling exponentiellt. Växtbäddar som är 1x1x1 meter ska vi sluta med!

Sedan måste tolerans för den aktuella växtplatsen vara ett av de första kriterierna vid val av träd, anser Johan Slagstedt. Det är en faktor som ska komma långt före estetiska och sociala kvaliteter till exempel. Fungerar trädet inte på växtplatsen blir det inga estetiska pluspoäng oavsett vilket träd du valt.

Utgå från trädens egna strategier

Under sin föreläsning tog Johan avstamp i biologin. För att framgångsrikt kunna växa upp och sprida sina gener måste träd i naturen vara konkurrenskraftiga på den plats där de växer. Beroende på hur platsen ser ut behöver träden utveckla olika strategier.

Populus nigra ’Italica’ är ett exempel på en konkurrensstrateg som kan växa kraftigt och ohämmat – men bara under optimala förhållanden. Det kan vi inte alltid erbjuda i städerna. Rönn, Sorbus aucuparia, har hittat en annan strategi. Den är skuggtåligare än man kanske tror och ett av få träd förutom al som växer i alsumpskog. Pinus ponderosa har som strategi att bo där ingen annan vill bo, där man slipper konkurrens, och fixar fint att leva på en klippa. Det är en stresstrateg, precis som vanlig tall, Pinus sylvestris.

Om vi utgår från de strategier olika träd utvecklat i naturen kan vi göra smarta och hållbara val för olika växtplatser och typer av växtbäddar. Här kommer några experttips från Johan Slagstedt:

Träd för begränsade växtbäddar

Innebär för träden:
· Periodvis torra förhållanden
· Näringsfattiga förhållanden
· Dåligt gasutbyte
· Resurserna kommer att tryta över tid– Om du absolut måste mosa in träd i begränsade växtbäddar så välj med fördel träd med små kronor! De avger mindre vatten vilket betyder att de också behöver ta upp mindre. Välj även trädarter med strategier att hantera tuffa och begränsade markförhållanden.

Förslag:

Quercus robur 'Fastigiate Koster'
Quercus robur ’Fastigiate Koster’

Acer campestre ’Green Column’, pelarnaverlönn
Alnus cordata, italiensk al
Eucommia ulmoides, kinesiskt gummiträd
Fraxinus ornus ’Meczek’, manna-ask
Gleditsia triacanthos cvs., korstörne
Pinus nigra ’Select’, svarttall
Pinus sylvestris ’Fastigiata’, pelartall
Quercus robur ’Fastigiate Koster’, pelarek
Quercus x warei REGAL PRINCE, amerikansk pelarek
Sorbus aucuparia ’Fastigiata’, pelarrönn
Sorbus x thuringiaca ’Fastigiata’, rundoxel
Syringa reticulata ’Ivory Silk’, ligustersyren

Träd för skelettjord i soliga lägen

Innebär för träden:
· Gott om solenergi
· Varma förhållanden
· Periodvis torra förhållanden
· Med tiden näringsfattiga förhållanden
· Resurserna kommer att tryta över tid

Förslag:

Pinus nigra
Pinus nigra

Crataegus x lavallei, glanshagtorn
Pinus nigra, svarttall
Prunus sargentii, bergkörsbär
Quercus coccinea, scharlakansek
Quercus frainetto, ungersk ek
Robinia pseudoacacia ’Unifoliola’, helbladig robinia
Sorbus incana, silveroxel

Träd för skelettjord i skuggiga lägen

Innebär för träden:
· Ont om solenergi
· Svala förhållanden
· Periodvis ganska torra förhållanden
· Med tiden näringsfattiga förhållanden
· Resurserna kommer att tryta över tid

Förslag:

Tilia tomentosa
Tilia tomentosa

Acer x zoeschense ’Annae’, dansk lönn
Carpinus betulus cvs., avenbok
Cornus mas, körsbärskornell
Ostrya spp.. humlebok
Sorbus torminalis, tyskoxel
Tilia tomentosa, silverlind
Ulmus ’New Horizon’, japansk hybridalm
Zelkova serrata, japansk zelkova

Träd för soliga, varma takträdgårdar på bjälklag

Innebär för träden:
· Gott om solenergi
· Exponerade lägen
· Periodvis varma förhållanden
· Periodvis torra förhållanden
· Med tiden näringsfattiga förhållanden
· Resurserna kommer att tryta över tid

Förslag:

Acer tataricum
Acer tataricum

Acer tataricum, rysk lönn
Crataegus x persimilis ’Splendens’, sylhagtorn
Elaeagnus angustifolia, smalbladig silverbuske
Koelreuteria paniculata, kinesträd
Morus alba, vitt mullbär
Prunus mahaleb, vejksel
Pyrus salicifolia, silverpäron

Träd för regnbäddar

Innebär för träden:
· Periodvis våta förhållanden
· Periodvis torra förhållanden
· (Vägsalt)

Förslag:

Parrotia persica
Parrotia persica

Acer rubrum cvs., rödlönn
Catalpa speciosa, praktkatalpa
Parrotia persica cvs., papegojbuske (är ännu helt oprövad i regnbäddar men Johan bedömer att den troligen skulle fungera i riktigt varma lägen)
Populus simonii cvs., kinesisk poppel
Salix caprea, sälg
Thuja occidentalis cvs., tuja

Text: Berit Haggren
Foto: Berit Haggren och SvePlantInfo