Tydliga råd för lyckade planteringar

Varför är det så viktigt att växter planteras snart efter leverans? Ska man ta bort nät och väv om rotklumpar? Spelar lite ogräs runt det nyplanterade egentligen någon roll? Dessa och många andra frågor besvaras i de svenska plantskolornas nya, gemensamma hanterings- och skötselråd.

Såväl växter som jord är levande material och måste tas om hand därefter. Bilden är från Värdens Park i Göteborg.

Skriften heter Allmänna råd för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter. Den är utarbetad av Sveplantgruppen inom LRF Trädgård/Plantskola, alltså de svenska plantskolor som producerar främst vedartade växter.

– Att vi tagit fram de här råden är en följd av att vi nyligen utarbetade gemensamma försäljnings- och leveransvillkor. Där ingår att vi ska kunna tillhandahålla planterings- och skötselinstruktioner för de växter som finns med i en leverans, säger Miriam Dovrén, Nya Eriksbo Plantskola.

– Vi har ju, på de olika plantskolorna, haft skötselråd som vi distribuerat tidigare också. Men det är väldigt värdefullt att vi nu har gemensamma råd – att vi alla säger samma sak. Jag är själv mycket förtjust i det färdiga resultatet, det är utförligt och instruktivt med bra illustrationer.

Kortversion kommer

Miriam Dovrén med en nyhet i E-plantsortimentet, Tripterygium regelii TIARA E, vingfröranka.

De svenska plantskolornas gemensamma försäljningsvillkor, som är kopplade till byggbranschens ABM 07, har vi skrivit om tidigare här på Växtforum. Nu kompletteras de alltså av hanteringsråd som skickas ut till plantskolornas kunder, vanligen digitalt i samband med orderbekräftelse. Inför vårsäsongen kommer det också att finnas en kortversion av råden, som Miriam ser fram emot.

– Den långa versionen är ju relativt omfattande och inget man läser i sin helhet direkt ute på arbetsplatsen. Kortversionen blir mer lättillgänglig och den kommer vi från plantskolornas sida att skicka ut regelmässigt tillsammans med växterna.

En del förändringar som skett i branschen under senare tid har bidragit till att behov av förnyelse av råden uppstått. Allt mer klumpade och krukodlade växter istället för bar-rotat material, betydligt större storlekar än tidigare och mycket mer sommarplantering, alltså plantering av vegeterat material, hör till de förändringar som flyttat fokus i en del av råden jämfört med råd av äldre datum.

Hur var det då med frågorna i ingressen?

Här kommer en kortversion av svaren:

  • Mellan upptagning i plantskolan och plantering kan växterna inte kompensera för till exempel avdunstning. Det leder till allt sämre kondition och etableringsförmåga ju längre tid som går och ju sämre förhållanden växten har. Därför är det viktigt att plantera direkt.
  • Stålnät och juteväv ska sitta kvar runt klumpen vid plantering. Nät och väv skyddar och håller ihop rotklumpen utan att hindra rötternas tillväxt. Väven förmultnar inom några månader och nätet rostar bort inom några år. Syntetväv ska däremot tas bort.
  • Det är väldigt viktigt för nyplanterade växters etablering att de slipper konkurrens om vatten och näring från ogräs. Att hålla ogräsfritt gör stor skillnad på resultatet!

Läs mer här!
Text och foto: Berit Haggren

Juteväv och stålnät ska sitta kvar runt klumparna vid plantering.
Juteväv och stålnät ska sitta kvar runt klumparna vid plantering.